برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

No category

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، تعلیم و تربیت، برنامه درسی، مواد آموزشی

یعنی ۲ نفر از متخصصان تعلیم و تربیت هم در گرایش برنامه‌ریزی درسی و هم در سایر گرایشها مطالعه و تحقیق نموده‌اند. توزیع فراوانی گرایش علمی متخصصان تعلیم و تربیت در نمودار زیر نمایش داده Read more…