ایمیل serderehi@gmail.com

 

 

 

شماره مدیر تیم پشتیبانی سایت  با پیامک درخواستتان را ارسال کنید  09309714541 (فقط پیامک)

 

 

 

شما می توانید هزینه فایل مورد نظر را به شماره کارت موسسه خیریه محک واریز نموده

و تصویر رسید پرداخت را به همراه نام فایل به ایمیل

serderehi@gmail.com  

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید

پرداخت به شماره کارت 0590-9950-9911-6037 به نام موسسه خیریه محک