دانلود پایان نامه

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

-1 مقدمه

در این پژوهش ما به مطالعه ارتباط بین ثبات سهامداران و عملکرد مالی شرکت می پردازیم . از  آنجایی که ترکیب سهامداران به عنوان بخشی از مبحث حاکمیت شرکتی برای کنترل عملیات شرکت و عملکرد مدیریت مورد بهره گیری قرار می گیرد ، امروزه نیز ثبات سهامداران به عنوان بخشی از مبحث فوق مورد توجه می باشد و مطالعه تاثیر آن بر روی عملکرد شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته می باشد لذا فصل حاضر با ارائه کلیات موضوع پژوهش ، و مساله پژوهش آغاز می گردد و سوالات اصلی مرتبط با مساله عنوان می گردد و ضرورت پژوهش ، اهداف مربوط به آن و فرضیه های پژوهش که شامل سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی می باشد عنوان می گردد. در ادامه جهت مطالعه های بهتر و اجتناب از دوباره کاری در طول پژوهش و بهره گیری از یافته های قبلی محققان، پیشینه مرتبط با پژوهش در داخل و خارج از ایران ارائه گردیده می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی پژوهش

مطالعات انجام شده بیشتر در مورد گروه خاصی از سهامداران  انجام شده که در زیر به قسمتی از آنها می پردازیم:

مک کونل  و سرواس[1](1990) یک ارتباط مثبت بین درصد مالکان  حقوقی  و کیوی توبین  شرکت پیدا کرده اند . از طرفی مشابهاً بوجراج و سنگوپتا [2]  (2003)  نشان می دهند که شرکت های با درصد بیشتر سهام در دست مالکان اصلی هزینه به بازدهی کمتر و نرخ انتشار اوراق بیشتر منجر می گردد.

مطالعات الیاس الیاسیانی [3]  و جینگی جیا [4]  به وجود ارتباط ای بین ثبات مالکان اصلی و عملکرد مالی شرکت پی بردند که هر چه ثبات در بین این گروه از مالکان بیشتر باشد باعث افزایش عملکرد مالی می گردد.

از طرفی این گروه به همراه کونیه ایکس و ماو[5] به وجود ارتباط ای مثبت بین ثبات مالکیت سهامداران  حقوقی(شرکتی) و هزینه بدهی پی برده اند . مطالعات انجام شده علاقمند به یافتن ارتباط بین ثبات سهامداران حقوقی (شرکتی) و سایر متغیرهای مربوط بوده می باشد . در این پژوهش کوشش بر آن بوده که ارتباط بین این ویژگی سهامداران را در سطح وسیعی ای از انواع سهامداران با عملکرد مالی شرکت مورد مطالعه قرار گیرد تا به نتایج مفید تر و دقیق تری دست یابیم.

 

3-1 اظهار مساله و اظهار اصلی سوالهای پژوهش

از زمان ارائه مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت وتاثیرآن برروی عملکرد شرکتها ، مطالعه تاثیر تغییرات آنها و رسیدن به یک معیار معقول و مناسب درجهت افزایش بازده عملیاتی ومالی، موضوع بسیاری ازتحقیقات گشته می باشد. وجود هزینه های گزاف برای کنترل تصمیمات و فعالیتهای مدیریت به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیریت ومالکان شرکت، ساختار مالکیت و سیستم حاکمیت شرکتی را به عنوان یک راه حل مناسب درجهت کاهش هزینه های فوق موضوع توجه محققان قرار داده می باشد .

[1]. Mac Connel & Servas,1990

[2]. Bojhraj  & Sengopta,2003

[3]. Elyas Elyasiany

[4]. Jingy jia

[5]. Connie X & Maoe

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری