پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی-تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

پایان نامه

2-2-7-2 فناوری به عنوان به‌کار‌گیری ابزار

در این تعریف، از آنجا که فناوری امری معطوف به هدف است پس نمی‌توان آن را صرفاً ابزار دانست، چرا که ابزار به تنهایی معطوف به هدف نیست. ابزار می‌بایست به کارگرفته شود تا هدف محقّق شود. فناوری بکارگیری ابزار است؛ فناوری نوعی فعالیّت انسانی محسوب می‌شود. به همین دلیل پیت[1] فناوری را «انسانیِت در مقام کار (پیت، (2000)، ص 11)» تعریف می‌کند. «کار» در نظر وی، طراحی و ساخت عامدانۀ ابزارها برای تغییر محیط، متناسب با اهداف و نیازهای انسانی است. در نگاه پیت، ابزار هم شامل ابزار فیزیکی می‌شود و هم شامل ابزار اجتماعی (تقوی، (1391) ص 32).

2-3 علم جدید، شاخصه‌ها و ویژگی‌ها

2-3-1 شاخصه‌ها و ویژگی‌های نگرشی علم جدید

2-3-1-1 نگرش طبیعت‌گرایانه در تحلیل هستی

از ویژگی‌های اصلی علم جدید، تبیین طبیعت‌گرایانه، به جای تبیین متافیزیکی است. علم‌جدید ­در توصیف و تبیینی که از عالم ارائه می‌دهد، قوانین حاکم بر طبیعت را در توصیف و تبیین واسطه قرار می‌دهد؛ به عبارت دیگر، طبیعت در یک فرآیند پیچیده‌ای در حال حرکت است و این حرکت بر اساس قوانین نهاده‌شده در آن، دارای مکانیسم خاصّی است. علم‌جدید­ با کشف این قوانین حاکم بر طبیعت که‌ تر­سیم کنندۀ مکانیسم تغییر و تحول و دگرگونی و تکامل طبیعت است، می‌خواهد چگونگی حرکت، تکامل و تغییرات حاکم بر عالم را شناسایی و پیش‌بینی کند و از این رهگذر با تبدیل آن به معادلات کمی ­و ریاضی طبیعت را کنترل و تسخیر کند. حال علم‌جدید ­با این رهیافت طبیعت‌گرایانۀ خود، در صدد است این رویه را در تبیین همۀ پدیده‌های عالم به کار گیرد؛ حتّی سعی دارد آن‌دسته از مقوله‌هایی را که از جنس ماوارای طبیعت هستند را در چارچوب الگو‌ها و معیار‌های طبیعت‌گرایانه توصیف کند. البتّه این شیوۀ تبیین را در واقع می‌توان همان تفسیر مکانیکی از عالم عنوان کرد که در مقابل تبیین غایت‌شناسانه قرار دارد (استین، 1377). به عنوان مثال اگر بپرسی چرا شخص X عصبانی شد و به شخص Y حمله‌ کرد؟ اگر نخواهد برهان بیاورد، می‌گوید باید ببینیم علّت ناراحتی این شخص چه بوده؛ در نهایت می‌گوید: علّت ناراحتی، نوعی اسیدهای آمینه است که اگر در بخشی از مغز انسانی وارد کنیم حالت غضب به او دست می‌دهد؛ بنابراین، علّت غضبش این است که ذهن او اسید‌آمینه را زیاد ‌تر­شّح کرده و علّت این‌تر­شح زیاد یا بر اثر دیدن بوده، یا غّده هیپوفیزش خوب کار نکرده و اسید آمینۀ بیشتری ‌تر­شّح کرده‌است.

بنابراین در این نگرش هیچ‌چیز فراتر از آنچه قابل آزمایش فیزیکی باشد، قابل طرح در مباحث علمی­نیست و اگر هم مطرح باشد؛ آن هم به گونه‌ای در محور عالم محسوسات دور می‌زند.

[1] Pitt

تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد  رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

پرداخت به روش کارت به کارت

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید