دانلود پایان نامه

مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل اقلام تعهدی یگانه [1]

بعضی پژوهش ها تنها با بهره گیری از اقلام تعهدی یگانه نظیر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (مک

نیکولز و ویلسون [2] ، 1998 ،ص89) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برآوردهای استهلاک (توح و همکاران [3]1999) یا ذخایر ارزیابی تخصیص های مالیاتی به آزمون مدیریت سود پرداخته اند .

کوشش برای کشف مدیریت سود با بهره گیری از اقلام تعهدی یگانه دارای معایبی می باشد . نخست اینکه ، صرفا در صورتی مدیریت سود می تواند براساس روش اقلام تعهدی یگانه کشف گردد که اقلام تعهدی مورد آزمون مدیریت شده باشند که معمولا تشخیص این امر دشوار می باشد. حتی چنانچه اقلام تعهدی مناسبی مورد آزمون واقع شده باشند ، تاثیر مدریت هر یک از اقلام تعهدی به تنهایی ممکن می باشد از لحاظ اماری با اهمیت نباشند . ثانیا ، این فرض منطقی می باشد که مدیران برای مدیریت سود ، بیش ازیک اقلام تعهدی را بهره گیری می کنند . پس ، ضمن اینکه روش اقلام تعهدی یگانه در بعضی شرایط برای کشف مدیریت سود موثر می باشد ، اما در اغلب موارد منجر به کشف مدیریت سود نمی گردد (نیکولز و ویلسون[4] ، 1998،ص48). به علاوه ، اعتبار سازه برای روش اقلام تعهدی یگانه کمتر از روش جمع اقلام تعهدی می باشد ، زیرا اقلام تعهدی واحد به سهولت می تواند تحت تاثیر متغیرهای مختلف قرار گیرد . به عنوان مثال، یک تغییر فزاینده سود در ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شرکت می تواند نتیجه مدیریت سود باشد . با این حال ، همچنین تغییر مذکور می تواند ناشی از تغییر در سیاست های اعتباری شرکت یا تغییر در وضعیت اقتصادی باشد (همان منبع، ص 82) .

 

3-5-2- مدل جمع اقلام تعهدی [5]

پژوهش های مختلفی از طریق مطالعه جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری به آزمون مدیریت سود

پرداخته اند . هیلی  (1985 )[6] از هر دو روش جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری برای ازمون تاثیر طرح های پاداش ، بر تصمیم های حسابداری بهره گیری نموده می باشد . اگر چه وی با بهره گیری از هر دو نماد مدیریت سود ، شواهد پشتیبانی کننده را برای فرضیه های خود پیدا نمود ، اما او ابراز داشت که روش جمع اقلام تعهدی کاربردی تر از روش تغییرات حسابداری می باشد . زیرا تغییر روش های حسابداری بر سود و پاداش مدیران در سال جاری و سال های اتی تاثیر می گذارد ، در حالیکه تاثیر این تغییر تنها برای سالی که تغییر در آن رخ داده می باشد ، افشا می گردد . پس ، این نماد قادر به کنترل تاثیر روش های حسابداری در سال های بعد از انجام تغییر نمی باشد . به گونه کلی ، اگر چه ر

وش جمع اقلام تعهدی نیز دارای اختلال می باشد ، اما این روش برای کشف مدیریت سود در اغلب موارد ، موثرتر از روش تغییر حسابداری می باشد . به علاوه ، روش مذکور اطلاعات مدیریت سود مورد نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار را نیز فراهم می کند .

در پی طرح نظری هیلی[7] (1985) روش جمع اقلام تعهدی ، مدیریت سود را به عنوان تفاوت میان سود خالص و جریان های نقدی عملیاتی تعریف نمود . همان گونه که وارن بافت [8] ، سرمایه دار افسانه ای متذکر شده می باشد سرمایه گذاران از سود رنجیده اند . زیرا اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارهای وسیعی را در تعیین سود گزارش شده به مدیران می دهد و مدیران از اختیارهای خود برای تولید ارقام سود دلخواه خود بهره می گیرند (گروه سهامداران جزء ، 2001) . بافت توصیه می کند که سهامداران جزء از جریان نقدی عملیاتی به عنوان ابزار کنترل کیفیت سود شرکت بهره گیری کنند . در مواردی که اختلاف زیادی میان سود گزارش شده و جریان نقدی عملیاتی شرکت وجود داشته باشد ، به احتمال زیاد شرکت بطور جدی درگیر مدیریت سود شده می باشد . پس ، یک راه ساده برای سرمایه گذاران عادی برای شناسایی مدیریت سود ، آزمون تفاوت میان جریان نقدی عملیاتی وسود مورد گزارش می باشد . برای همخوانی این روش با معیارهای پیشین ، جریان نقدی عملیاتی و سود گزارش شده برحسب جمع دارائی های ابتدای دوره استاندارد شده می باشد . مدیریت سود شرکت j در طول دوره t به تبیین زیر اندازه گیری می گردد :

(5-2)                                                                              : جزء مدیریت شده سود شرکت نمونه j در سال t که معادل جمع اقلام تعهدی می باشد .

: سود گزارش شده شرکت نمونه j در سال t

: جریان نقدی عملیاتی شرکت نمونه j در سال t

: جمع دارائی های شرکت نمونه j در ابتدای سال t-1

[1].Single accrual model .

[2].Nikols & Vilson

[3]. Teoh et all

[4]. Nikols & Vilson

[5]. Total accrual model .

[6].Healy

[7].Healy

[8].Varnbaft .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

2- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، اندازه وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری