پیشینه تحقیق CRM

  • راه و همکاران [1]در سال(2005) در تحقیقی که انجام داده اند فاکتورها و عواملی را به عنوان عوامل تاثیرگذار بر CRM معرفی کرده اند که طی آن اولین عامل را تجهیز فرآیند معرفی می کنند که شامل مواردی از قبیل فرآیند انسجام مشتری و پیوستگی کانال های فروش، فرآیند حمایتی بازاریابی  شخصی شده و فرآیند خدمات پس از فروش می باشند. عامل بعدی را کیفیت اطلاعات مشتری  معرفی می کنند، که شامل مواردی ازقبیل انسجام دهی به منابع اطلاعات از مشتری، سودمندبودن اطلاعات مشتری، حمایت از اطلاعات امتیازدهی به مشتریان و بخش بندی آن ها و پیش بینی قدرت بالقوه خرید آنها می باشند. عوامل بعدی کارایی و رضایت مشتری می باشد که شامل مواردی چون افزایش تعاملات دوستانه با مشتری، ارتقای ارزش برند، کاهش شکایت مشتری، افزایش سطح کلی رضایت مشتری می باشد. سودآوری عامل مهم دیگری است که توسط این محققان شناسایی شده است که این عامل شامل مواردی چون افزایش مشتریان جدید، افزایش فروش مجدد به مشتریان جدید و افزایش سودآوری کلی می باشد.

[1] Roh

پرداخت به روش کارت به کارت

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید