پایان نامه با کلید واژه های دادرسی مدنی، دعوای طاری، دعوای اصلی، شخص ثالث

عنوان امور اتفاقی بحث شده بود. یعنی امکان دارد در یک دعوا اتفاق بیفتد و حتی در دعوای دیگر هیچکدام از آن ها اتفاق نیفتد. دکتر کریمی اشاره دارد که دعاوی طاری دعاوی می باشند که در کنار دعوای اصلی از یک طرف اصحاب دعوی اصلی علیه شخص ثالث یا ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های رأی داور، اعاده دادرسی، تجارت بین الملل، جریان دادرسی

در جلسه ی اول ایراد را مطرح نکردید این بدین معنا نخواهد بود که قرار ردّ استماع صادر شود. در مورد داوری های سازمانی اتاق بازرگانی باید به ماده 5آیین نامه مرکز داوری اتاق بازرگانی اشاره کرد: براساس این ماده در صورتی که هر یک از طرفین پس از علم ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های میانجیگری، رأی داور، دادرسی مدنی، عدل و انصاف

اسرار تجاری آنان به منزله ی گاه خدشه دار شدن حیثیت تجاری آن هاست داوری ها به صورت محرمانه برگزار می گردد. همچنین بحث هزینه های داوری به حد قابل توجهی از دادرسی کمتر است چرا که میزان هزینه ها براساس رضایت طرفین و داور می باشد. تمییز داوری از ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های آیین دادرسی، اصول دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

های مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون دخل و تصرف می باشد. هرچند که این تعریف ناظر به وجوه عمومی است ولی دلیلی به نظر نمی رسد که نتوان آن را ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های دادرسی مدنی، دعوای اصلی، طواری رسیدگی، جریان دادرسی

8 ،22) پس ایرادات و دعاوی طاری در زمره ی طواری دادرسی اند یعنی در جریان دادرسی یا داوری مطرح می گردند و ان را به طور جزیی یا کلی با و قفه مواجه کرده ویا انکه صدور رای را به تاخیر می اندازند.(کریمی، 1392،184) لذا ما در تحقیق خود ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد ، نبود،، کنیززاده، (طبری،1385،

نهضت خویش بود ( مدرسی : همان جا ).بر خلاف آنچه که طبری و برخی دیگر از مورخان اظهار داشته که : « عامل قیام زید بن علی را، تهمتی مالی می دانند که در حق او زده شد،یا برخورد توهین آمیز هشام با وی که او را کنیززاده خطاب ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد نهی از منکر، اسماعیلیه، امام صادق، امر به معروف

گروه اندکی معتقد به امامت پسرش زید بودند، که بعدها به زیدیه شهرت یافتند ( طباطبایی، 33:1360 ). اینان، استقامت فوق العاده ی او در برابر ظلم و ستم های بنی امیه را دلیل بر استحقاق امامت او می دانستند و لذا او را امام پنجم خویش برگزیدند (تشید، 75:1385 ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد امام سجاد، فلسفه یونان، ظاهر و باطن، ابراهیم امام

و روز جزا واگذار کرده بودند و خویش را ازنزاع های آن روزگار کنار کشیده بودند ( غلامی دهقی، 105:1388 و رازی، 152:1369 ). آنان جهت توجیه سکوت و عدم ورود به نزاع ها به حدیثی متوسل شده اند که ابوبکر از رسول خدا (ص) نقل کرده است ( ابوزهره، ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد امام صادق، صفات خداوند، ظلم و ستم

تمركــز را برقرار كند (مدرسي، 1378 : 112). نكته آخر در اين زمينه آنكه، نوزده سال دوران رهبري امام باقر همانند خطي مستقيم و متصل و روشن سپري گرديد. نوزده سالي كه در آن هم آموزش ايدئولوژيك بود و هم سازندگي فرد، و هم تاكتيك مبارزه و هم سازماندهي به ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد جامعه اسلامی، آیات و روایات، پیامبر (ص)، اجتماعی و فرهنگی

ی باشد. به هر حال بخشی از مطالب این کتاب درباره طالبیانی است که به دست حکام وقت کشته شده اند. چنان که خود نویسنده بر این نکته تصریح کرده است. شیوه نویسنده، شرح کوتاهی از زندگی و شهادت حدود 216 نفر از آل ابوطالب، از زمان پیامبر (ص) تا ادامه مطلب…