پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حقوق کودک، مجازات اعدام، سازمان ملل

ماده 28 کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از باب احتياط تصريح و تأکيد شده: “شرطي که با هدف و منظور کنوانسيون مغاير باشد، ممنوع است”. ولي اين تصريح و تأکيد به جاي اين‌که دولت‌ها را Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، اسناد حقوق بشر

ه مي‌دهد. روش گردآوري تحقيقروش گردآوري اطلاعات از نوع کتابخانه‌اي مي‌باشد. با مطالعه کتاب‌ها و مقالات به بررسي جنبه‌هاي حقوقي، سياسي و تاريخي نظام بين‌المللي حقوق بشر مي‌پردازد و با تجزيه و تحليل اطلاعات و Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، اصل عدم مداخله

خشونت آميزي كه به طور روز افزون ماهيت قومي پيدا كرده‌اند، با شدت بيش‌تري رخ مي‌دهند و موجب نابودي جوامع و بي‌خانمان شدن ميليون‌ها نفر گشته‌اند. افراط‌گرائي سياسي و تروريسم همچنان تعداد بي‌شماري از مردم Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق کودک

مبحث دوم: تاريخچه جهاني شدن 22مبحث سوم: ابعاد جهاني شدن 24بند اول: جهاني شدن اقتصاد 24بند دوم: جهاني شدن سياست 28بند سوم: جهاني شدن فرهنگ 30فصل دوم: جهاني شدن حقوق بشر 34مبحث اول: ماهيت حقوق Read more…

By mitra7--javid, ago