پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حقوق کودک، مجازات اعدام، سازمان ملل

ماده 28 کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از باب احتياط تصريح و تأکيد شده: “شرطي که با هدف و منظور کنوانسيون مغاير باشد، ممنوع است”. ولي اين تصريح و تأکيد به جاي اين‌که دولت‌ها را Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، اسناد حقوق بشر

ه مي‌دهد. روش گردآوري تحقيقروش گردآوري اطلاعات از نوع کتابخانه‌اي مي‌باشد. با مطالعه کتاب‌ها و مقالات به بررسي جنبه‌هاي حقوقي، سياسي و تاريخي نظام بين‌المللي حقوق بشر مي‌پردازد و با تجزيه و تحليل اطلاعات و Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، اصل عدم مداخله

خشونت آميزي كه به طور روز افزون ماهيت قومي پيدا كرده‌اند، با شدت بيش‌تري رخ مي‌دهند و موجب نابودي جوامع و بي‌خانمان شدن ميليون‌ها نفر گشته‌اند. افراط‌گرائي سياسي و تروريسم همچنان تعداد بي‌شماري از مردم Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق کودک

مبحث دوم: تاريخچه جهاني شدن 22مبحث سوم: ابعاد جهاني شدن 24بند اول: جهاني شدن اقتصاد 24بند دوم: جهاني شدن سياست 28بند سوم: جهاني شدن فرهنگ 30فصل دوم: جهاني شدن حقوق بشر 34مبحث اول: ماهيت حقوق Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژه های دادرسی مدنی، دعوای طاری، دعوای اصلی، شخص ثالث

عنوان امور اتفاقی بحث شده بود. یعنی امکان دارد در یک دعوا اتفاق بیفتد و حتی در دعوای دیگر هیچکدام از آن ها اتفاق نیفتد. دکتر کریمی اشاره دارد که دعاوی طاری دعاوی می باشند Read more…

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژه های رأی داور، اعاده دادرسی، تجارت بین الملل، جریان دادرسی

در جلسه ی اول ایراد را مطرح نکردید این بدین معنا نخواهد بود که قرار ردّ استماع صادر شود. در مورد داوری های سازمانی اتاق بازرگانی باید به ماده 5آیین نامه مرکز داوری اتاق بازرگانی Read more…

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژه های میانجیگری، رأی داور، دادرسی مدنی، عدل و انصاف

اسرار تجاری آنان به منزله ی گاه خدشه دار شدن حیثیت تجاری آن هاست داوری ها به صورت محرمانه برگزار می گردد. همچنین بحث هزینه های داوری به حد قابل توجهی از دادرسی کمتر است Read more…

By mitra3--javid, ago