مقاله رایگان ارزیابی هزینه سرمایه در شرکتهای بورس-دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

طبق این دیدگاه حسابداری، بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه ای محافظه کارانه توصیف می گردد زیرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حسابها کمتراز ارزش منصفانه شان گزارش می گردد، پنمن و زهانگ1 (2002) می نویسند:

“بوسیله حسابداری محافظه کارانه در واقع روش حسابداری و برآوردی انتخاب می گردد که ارزش دفتری خالص داراییها را نسبتا پایین نگاه دارد”.

به هر حال، سود تحت تاثیر عملکرد محافظه کارانه قرار می گیرد ،اما تاثیر بر روی سودها بسیار به شرایط بستگی دارد . پیتون و لیتلتون2 (1940) تاثیر محافظه کاری بر روی سود در زمان به کار بردن قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار را اینگونه اظهار می کنند :

” نقطه مرکزی محافظه کاری سیاست تقسیم سود می باشد، مدارکی دال بر موثر بودن قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار  بعنوان یک وسیله مراقبت یا احتیاط در گزارشهای سال به سال وجود ندارد، از آنجایکه محافظه کاری در بعضی مواقع سود را کاهش ،در بعضی مواقع سود را افزایش و در بعضی مواقع بدون تاثیر می باشد، تعریف تاثیر محافظه کاری بر سود بسیار مشکل می باشد ” .

در تحقیقات بازار سرمایه، تاثیر محافظه کاری روی ترازنامه و صورت سود و زیان مورد مطالعه قرار گرفته و به ترتیب به عنوان محافظه کاری غیر شرطی و محافظه کاری شرطی، نام گذاری شده می باشد، این مطلب بوسیله باسو در سال 1997 اینگونه مطرح گردید که محافظه کاری شرطی کمتر نشان دادن سود در پاسخ به اخباربد و عدم بیشتر نشان دادن سود در پاسخ به اخبار خوب می باشد . این تعریف با در نظر داشتن مطالعات انجام شده در بازار سرمایه پژوهش لارا، اوساما و پنالوا صورت گرفته مورد تایید قرار گرفته می باشد .

یک راه دیگر ارزیابی تاثیر محافظه کاری حسابداری روی سود (و خالص داراییها) ایجاد یک فرق بین محافظه کاری پایدار و محافظه کاری موقت حسابداری می باشد . محافظه کاری پایدار تصریح به زمانی دارد که برای مثال مخارج پژوهش و توسعه بلافاصله پس از تحقق به جای مقصود کردن به عنوان مخارج سرمایه ای و استهلاک آتی به هزینه جاری مقصود گردد. خالص داراییها همواره کمتر از واقع خواهد بود، همانطور که سود ها نیز در ابتدای پروژه کمتر  اظهار می گردند  و در حین دوره بعدی در مورد یک پروژه خاص بیشتر اظهار خواهند گردید .

محافظه کاری موقت به زمانی تصریح دارد که تغییرات در برآوردها و روشهای حسابداری به گونه ای موقت سود را کاهش و باعث ایجاد ذخیره مخفی (خارج از ترازنامه ) و یا اندوخته مازاد می گردد که بعدا ممکن می باشد برگشت گردد. این مطلب می تواند همانند برآورد استهلاک یا تجدید ساختار ذخایر باشد .

زمانیکه دو رویه حسابداری با یکدیگر مقایسه می گردد، آن رویه ای که باعث ایجاد خالص داراییهای با ارزش کمتر گردد به عنوان رویه محافظه کارانه تر طبقه بندی می گردد و بالعکس . اصل محافظه کاری انتخاب محافظه کارانه ترین رویه در زمانی می باشد که چندین رویه حسابداری موجود باشد (استرلینگ، 1967)1.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک فرق بین محافظه کاری پایدار و موقت هست . محافظه کاری پایدار به این معنی می باشد که یک فعالیت خاص واحد تجاری ،مثلا سرمایه گذاری در یک علامت تجاری از طریق تبلیغات در تمامی دوره های مالی به یک نحو برخورد گردد (مثلا هزینه گردد) که منجربه کمتر از واقع اظهار کردن خالص داراییها (در مقایسه باسرمایه ای کردن )وباعث تاثیرات متنوع بر روی سود در طول زمان (در مقایسه باسرمایه ای کردن ) می گردد، محافظه کاری موقت تصریح به زمانی دارد که تغییرات برآوردهای حسابداری در طول زمان منجر به خلق ذخایری مخفی (خارج از ترازنامه ) یا ذخایر مازاد می گردد که بعداً ممکن می باشد برگشت گردد.

 

4-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری

محققان از سه نوع معیار ، به مقصود ارزیابی محافظه کاری بهره گیری می­کنند:

  • معیارهای خالص دارایی ها.
  • معیارهای سود و اقلام تعهدی.
  • معیارهای ارتباط سود و بازده­ سهام.

تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان­ها می­باشند       (واتز ،b  2003،ص288)2.

 

 

 

  1. 1. Penman, S. H. and Zhang, X-J. (2002)
  2. 2. Paton, W.00000 and Littleton, A. C. (1940)
  3. 1. Sterling, R. R. (1967)
  4. 2. Watts, R.L., 2003a,p288

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه ارتباط ای هست ؟

البته از آنجا که محافظه کاری با دو معیار عدم تقارن زمانی سود4 و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می گردد، سئوال فوق را می توان در قالب دو سئوال زیر اظهار نمود :

سئوال اول : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود ارتباط منفی هست ؟

سئوال دوم : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط منفی هست ؟

4– Asymmetric timeliness of earnings

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری