بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دیدگاه سنتی :

دیدگاه سنتی مبتنی بر این فرض می باشد که ساختار سرمایه بهینه هست و مدیریت می‌تواند با افزایش بدهی و کمک گیری از اهرم مالی ارزش شرکت را افزایش دهد. این نظریه پیشنهاد می کند که شرکت هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش اندازه بدهی‌ها کاهش دهد. اگر چه سهامداران عادی همگام با افزایش اهرم مالی بر نرخ بازده مورد انتظار خود می‌افزایند ، لکن این افزایش تحت تأثیر منابع بدهی مورد بهره گیری ، کمتر احساس می گردد. همزمان با بکارگیری اهرم ، سرمایه‌گذاران نیز هزینه سهام عادی را افزایش می‌دهند ، تا جایی که این افزایش دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزانتر خنثی نمی‌گردد.

التزام اصلی توجه سنتی آن می باشد که هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه متکی بوده و ساختار سرمایه بهینه‌ای هست که هزینه سرمایه را حداقل می‌سازد این ترکیبی از مدل سود خالص و سود عملیاتی می باشد. مدل سود خالص اظهار می کند ارزش شرکت با افزایش درجه اهرم مالی افزایش می‌یابد در مدل سود خالص عملیاتی اظهار می گردد که ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه می‌باشد ، نمودار زیر دیدگاه سنتی را نمایش می‌دهد.

نمودار3) ارتباط بین اهرم مالی و هزینه سرمایه طبق نظریه سنتی

(فریدونی، شریعت پناهی،1386،ص31)

(((

 

 

 

 

 

 

همانگونه که در نمودار فوق نشان داده شده می باشد با ضریب فزاینده‌ای نسبت به درجه اهرم مالی

افزایش می‌یابد در حالی که هزینه بدهی تنها پس از بهره گیری زیاد از اهرم مالی افزایش می‌یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس میانگین موزون هزینه سرمایه در آغاز شروع به کاهش می کند. این کاهش ناشی از نرخ رشد کمتر هزینه سرمایه نسبت به هزینه بدهی می باشد تا آنجا ادامه پیدا می کند که بازده مورد انتظار سهامداران از هزینه بدهی بیشتر گردد. از این نقطه میانگین موزون هزینه سرمایه نیز در اثر افزایش هزینه بدهی افزایش می‌یابد. طبق این نظریه ، نقطه بهینه ساختار سرمایه نقطه‌ای می باشد که هزینه سرمایه  در آن نقطه حداقل گردد.

در این نقطه نه تنها میانگین موزون هزینه سرمایه به پایین‌ترین نقطه می‌رسد بلکه ارزش شرکت نیز  به بالاترین حد خود می‌رسد. پس نظریه سنتی دلالت براین دارد که هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه وابسته می باشد و همچنین یک ساختار بهینه‌ای نیز هست که می‌توان میانگین هزینه سرمایه شرکت را حداقل کرده و ارزش شرکت را حداکثر نمود(همان منبع،ص27).

موافقان این نظریه استدلال می کنند که :

  • سرمایه گذاران از ریسک مالی ایجاد شده به وسیله اهرم مالی در حد متوسط خوششان می آید. با این همه هنگامی که بدهی زیاد گردد احساس خطر می کنند و سرمایه گذاران در حد متوسط بدهی ، نرخ بازده کمتر از حدی که بایستی داشته باشند را قبول می کنند . البته این استدلال بسیار ساده لوحانه می باشد ، زیرا در بازار سرمایه اطلاعات مربوط به شرکت به آسانی قابل دسترسی می باشد ، و نیز سرمایه گذاران افرادی منطقی هستند و برای ریسک بالاتر انتظار بازدهی بیشتر نیز خواهند داشت.
  • افراد بدهی مشخصی را جایگزین بدهی شرکت می کنند . اگر این فرض را در بازار رقابت کامل قبول کنیم ، با در نظر داشتن اینکه بازار واقعی ناقص می باشد سهام به قیمت بالاتری نسبت به قیمت آن در بازار سرمایه کل معامله می گردد . با این فرض که شرکت ها می توانند ارزانتر از افراد وام بگیرند، پس می توانند به جای اینکه با انجام استقراض اقدام به خرید سهام یک شرکت غیر اهرمی بنمایند بدون استقراض، اقدام به خرید شرکت های اهرمی بنمایند و به این ترتیب وام ارزانتر از محل اعتبارات شرکت می گیرند.

3-10-2-2 الگوی میلر- مودیلیانی بدون مالیات

تئوری جدید ساختار سرمایه در سال 1958 و با انتشار مقاله ای توسط میلر و مودیلیانی ارائه گردید. این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه ای از مفروضات محدودکننده و با توجه نکردن از مالیات ها و هزینه های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی تاثیر می باشد.

بنابر آن چه آمد نتیجه پژوهش این دو بیانگر آن می باشد که شیوه تامین مالی شرکتها هیچ اهمیتی ندارد و نمی تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آن که بر توزیع احتمال کل جریان های نقدی شرکت اثر بگذارد. میلر و مودیلیانی در الگوی اول خود با این فرض که هیچ نوع مالیات بر درآمد برای شخص و شرکت وجود ندارد موضوع وام را تجزیه و تحلیل نمودند:

قضیه: 1 ارزش شرکت که بر مبنای هزینه سرمایه تعیین گردد برابر می باشد با خالص سود عملیاتی مورد انتظار    تقسیم بر نرخ ثابت  که بر اساس طبقه بندی ریسک شرکت قراردارد:

در این ارتباط اندیس L نشان دهنده شرکتی می باشد که دارای وام و  U نشان دهنده شرکت بدون وام می باشد.

فرض بر این می باشد که هر دو شرکت از نظر ریسک تجاری در یک طبقه قرار دارند و  برابر می باشد با با نرخ بازده شرکت بدون وام یا شرکتی که فقط سهام منتشر کرده می باشد

از آن جا که مقدار V ثابت می باشد  پس، بر اساس الگوی میلر- مودیلیانی، هنگامی که مالیات وجود نداشته باشد ارزش شرکت هیچ ارتباط ای با وام نخواهد داشت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • مطالعه تأثیر ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری