مقاله فارسی رایگان تشخیص سود اصلی از سود غیراصلی در بورس-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل توزیعی [1]

پژوهش های اخیر با آزمون اندازه شیوع مدیریت سود به مقصود اجتناب از زیان یا کاهش سود ، رویکرد دیگری را برای آزمون مدیریت سود اتخاذ کرده اند بارگستلر و دیچو[2]  (1997) به آزمون توزیع تغییرهای سود و سود گزارش شده پرداخته اند . آنها به این نتیجه دست یافتند که فراوانی شرکت های دارای سود اندک (یا تغییرات سود اندک) بیشتر از شرکت های دارای زیان اندک می باشد . این رویکرد برای کشف اندازه شیوع مدیریت سود نسبت به روش های پیشین بی طرفانه تربه نظر می رسد . اما برعکس ، این رویکرد در افشاء دامنه مدیریت سود و اقلام تعهدی یا روش های خاص مورد بهره گیری برای مدیریت سود موفق نبوده می باشد (هیلی و واهلن [3] ، 1999 ص255).

به گونه اختصار هر یک از معیارهای مدیریت سود دارای مزایا و معایب خاص خود به تبیین فوق می باشند . در غیاب مدل کامل برای کشف مدیریت سود ، پژوهش های مدیریت سود بایستی از معیارهای مختلف مدیریت سود برای ارتقاء روایی و اعتبار نتایج خود بهره گیری نمایند (بولو و حسینی ، 1386 ، ص 84 ) .

 

6-2 کارایی سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری به صورتهای گوناگون تعریف می گردد.

سرمایه‌گذاری به تعویق انداختن مصرف کنونی برای بدست آوردن امکان مصرف بیشتر در آینده تعریف می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه‌گذاری خرید اقلام دارایی و یا اوراق بهاداری می باشد که اندازه بازده و ریسک مورد انتظار آن دارای تناسب باشد.

سرمایه‌گذاری خرید اقلام دارایی و یا اوراق بهاداری می باشد که با گذشت زمان منجر به ایجاد درآمد و افزایش ارزش برای سرمایه‌گذار خواهد گردید.

اما  در تعریف دقیقتر سرمایه گذاری عبارتست از جریان مخارجی که صرف افزایش یا تثبیت حجم سرمایه واقعی می گردد. در حقیقت تعریف دقیق تر، که شامل توصیف فوق نیز می گردد، عبارت می باشد از جریان مخارج اختصاص یافته به طرح های تولید کالاهایی که قصد مصرف فوری آنها در میان نباشد. این طرح های سرمایه گذاری ممکن می باشد به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی می باشد که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می گردد که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند. از این دو، عامل نخست به ضابطه ارزش حال خالص معروف می باشد و عامل دوم به بازده نهایی سرمایه گذاری نام دارد.

سرمایه گذاری را به روشهای مختلفی تقسیم بندی می کنند

1-  بر اساس موضوع سرمایه گذاری سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم می گردد. سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری می باشد که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری، دارایی واقعی می باشد. خرید ملک یا آپارتمان، نمونه ای از این سرمایه گذاری می باشد. در سرمایه گذاری مالی، فرد در ازای فدا کردن ارزش حاضر، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد می باشد بدست می آورد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت، که فرد در ازای پرداخت پول، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می گردد ، سرمایه گذاری مالی به شمار می رود

2-بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری:

بر حسب زمان، سرمایه گذاری را می توان به کوتاه مدت یا حداکثر تا یکسال و بلند مدت یا بیش از یک سال تقسیم نمود.

[1]. Distribution model .

[2] .Barystler and dichow

[3]. Healy and Wahlen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

2- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، اندازه وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری