مقاله حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس-پایان نامه رشته حسابداری

ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری                                     

در قسمت های قبلی اظهار گردید که عدم تقارن زمانی سود براساس ارتباط سود / بازده­های سهام به عنوان یکی از معیارهای محافظه کاری شناخته شده می باشد. باسو ، محافظه  کاری را در نتیجه انعکاس سریع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود تفسیر نمود . این تفسیر، بیانگر تفاوت سیستماتیک بین اخبار خوب و بد از دو جنبه «به هنگامی »5 و « پایداری »6 در سود می باشد . باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده­های سهام بهره گیری نمود و با بهره گیری از رگرسیون بین سود و بازده سهام دریافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازده منفی سهام) به هنگام تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) می باشد. او همچنین در مطالعه های خود نشان داد که پایداری تغییرات منفی سود کمتر از تغییرات مثبت آن می باشد. به این شکل او معیاری را برای اندازه­گیری محافظه کاری معرفی نمود که دیدگاه سود و زیانی داشته و آن را عدم تقارن زمانی سود نامید. باسو برای توجیه این معیار سود و زیانی خود به  به بولتن تحقیقات حسابداری شماره (2)، انجمن حسابداران رسمی آمریکا (1939) استناد نمود ، در این بولتن تصریح شده بود که محافظه کاری در صورت سود و زیان از اهمیت بیشتری نسبت به محافظه کاری در ترازنامه برخوردار می باشد. باسو  با بهره گیری از مثالی به تشریح این ادعاهای خود پرداخت که در اینجا به آن مثال تصریح خواهد گردید . نمودارهای (1-2) و(2-2)، انتظارات آزمون شده باسو را به سادگی نشان می­دهد. فرض کنید شرکتی دارای یک دارایی ثابت به بهای تمام شده 000,70 دلار می باشد.

عمر مفید این دارایی در ابتدای امر10 سال برآوردشده می باشد و ارزش اسقاط آن را نیز صفر در نظر گرفته­اند. پس از گذشت 3 سال، شرکت به اخباری مبنی برکاهش یا افزایش در برآورد عمر مفید دارایی خود نایل می­گردد. نمودار (1-2) اثرات اخبار را بر روی ارزش دفتری گزارش شده دارایی نشان می­دهد و نمودار (2-2) بیانگر اثر مربوطه بر سود شرکت می باشد. اگر عمر مفید برآورده شده جدید از 10 سال به 13 سال افزایش یابد، شرکت از نظر اقتصادی وضعیت بهتری پیدا خواهد نمود، امـا براساس اصل بهای تمــام شده تاریخی در حسابداری هیچ گونه سودی در زمان تغییر برآورد شناسایی نخواهد گردید و شناسایی کامل آن ها به دوره­های آتی منتقل خواهد گردید ، در عوض، هزینه­های استهلاکی که در  دوره­های جاری و آتی مقصود خواهد گردید در طول عمر باقیمانده آن دارایی تخصیص خواهد پیدا نمود و در نتیجه  هرساله هزینه­های استهلاک پایین تر  و سودنیز بالاتر خواهد رفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Timeliness.

6.Persistence.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه ارتباط ای هست ؟

البته از آنجا که محافظه کاری با دو معیار عدم تقارن زمانی سود4 و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می گردد، سئوال فوق را می توان در قالب دو سئوال زیر اظهار نمود :

سئوال اول : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود ارتباط منفی هست ؟

سئوال دوم : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط منفی هست ؟

4– Asymmetric timeliness of earnings

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری