دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری-بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق …

مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر اصلی گزارش گری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع می باشد (هیات استانداردهای حسابداری مالی) [1] . برای انجام این مهم ، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارش گری مالی برخوردار شده اند . مدیران می توانند از دانش خود درمورد فعالیت های تجاری برای بهبود تاثیر صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه بهره گیری کنند . با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن بهره گیری کنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارش گری مالی ، انگیزه هایی داشته باشند ، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد . ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود به آزمون تاثیر گزینش های حسابداری بر بازار سرمایه پرداخته می باشد .

کانون تمرکز اصلی آن فرق میان دو فرضیه رقیب بوده می باشد . فرضیه مکانیکی .[2] که در ادبیات حسابداری دهه 1960 رایج بوده ، بیانگر این می باشد که بهره گیری کنندگان صورت های مالی ، منابع اطلاعاتی غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد بهره گیری قرار نمی دهند و سرمایه گذاران صرفا براساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها ، تصمیم های خود را اتخاذ می نمایند . فرضیه مکانیکی پیش بینی می کند که ارتباط میان سود حسابداری و قیمت سهام صرفا مکانیکی می باشد . به بیانی دیگر ، سرمایه گذاران ممکن می باشد به گونه سیستماتیک به وسیله گزینش ها و روش های حسابداری گمراه شوند . رقیب فرضیه مکانیکی ، اصطلاحا فرضیه بازار کارا [3] نامیده می گردد .

 

1-4-2 تئوری بازار کارآ

هنگامی که پولی وارد بازار مالی می گردد، هدف کسب سود از سرمایه گذاری می باشد. بسیاری از

سرمایه گذارها نه تنها مایلند سودی در حد دیگر سرمایه گذارها کسب کنند بلکه کوشش می کنند متوسط سود سرمایه گذاری شان بالاتر از حد متوسط سود بازار سرمایه باشد.

با این حال طبق نظریه سرمایه گذاری «کارایی بازار» که از سوی اویگنه فاما در سال 1970 مطرح گردید در هر زمان، قیمت ها تحت تأثیر اطلاعات موجود درمورد سهام و بازار می باشد. به این ترتیب طبق این نظریه هیچ سرمایه گذاری از لحاظ پیش بینی سود سهام نسبت به سرمایه گذار دیگر مزیتی ندارد زیرا هیچ سرمایه گذاری به اطلاعاتی بیش از دیگر سرمایه گذارها دسترسی ندارد.

طبق نظریه کارایی بازار سهام همواره بر مبنای قیمت منصفانه و ارزش واقعی شان داد و ستد می شوند و غیرممکن می باشد یک سرمایه گذار بتواند سهامی را با قیمت پایین تر از ارزش واقعی اش بخرد یا با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اش بفروشد. بدین ترتیب کسب سودی بالاتر از سود متوسط بازار غیرممکن و تنها راه کسب سود بالاتر، خرید سهامی با ریسک  بیشتر می باشد.

 

2-4-2 تأثیر کارایی:

واقعیت این می باشد که صرفاً اطلاعات چاپ گردیده در اخبار مالی یا تحقیقاتی بر قیمت سهام مؤثر نیست. اطلاعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز قضاوت سرمایه گذارها درمورد این اخبار چه صحیح باشند چه غلط بر قیمت سهام مؤثر می باشد. طبق نظریه کارایی بازار زیرا قیمت سهام تحت تأثیر اطلاعات موجود در بازار قرار می گیرد و زیرا تمام سرمایه گذارها به اطلاعات یکسانی دسترسی دارند، هیچ یک نمی توانند عملکرد بهتری از لحاظ کسب سود داشته باشند.

در بازارهای کارآ قیمت ها غیرقابل پیش بینی می شوند پس هیچ الگویی برای تغییرات آن نمی توان تدوین نمود. این تفکر بازار کارآ حاکی از آن می باشد که هر استراتژی سرمایه گذاری که هدف آن کسب سود بالاتر از حد متوسط بازار می باشد، شکست خواهد خورد. در واقع طبق نظریه بازار کارآ با در نظر داشتن هزینه مترتب بر مدیریت سبد دارایی ها برای کسب سود بالاتر بهتر می باشد، سرمایه گذار به خرید سهام پرریسک تر بپردازد، البته با دقت در تمام جوانب.

 

3-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ

اما در دنیای واقعی استدلال های روشنی علیه نظریه کارایی بازار هست. برای مثال سرمایه گذارهایی وجود دارند که همواره در اکثر موارد سودی بسیار بالاتر از حد متوسط بازار کسب کرده اند. وارن بافت یکی از همین افراد می باشد. استراتژی سرمایه گذاری او خرید سهامی می باشد که قیمت شان پایین تر از حد واقعی می باشد. همچنین تعداد زیادی از مدیران سرمایه گذاری وجود دارند که بهتر از دیگران روندهای قیمت سهام را در بازارها شناسایی می کنند و برهمین مبنا سود بالایی کسب می کنند. پس درحالی که چنین مواردی هست چطور ممکن می باشد عملکرد سرمایه گذاران اتفاقی باشد و از هیچ الگویی پیروی نکند؟

در بسیاری از استدلال هایی که علیه نظریه کارایی بازار مطرح شده، آمده می باشد الگوهای مشخص و تکرار شونده ای برای قیمت ها هست. در ادامه به بعضی از مثال های این مورد تصریح می کنیم. تأثیر ژانویه الگویی تکرار شونده می باشد که نشان می دهد در ماه نخست هر سال معمولاً سود بالاتری نصیب سرمایه گذارها می گردد. همچنین دوشنبه آبی در وال استریت که خرید سهام را در جمعه بعدازظهر و صبح دوشنبه اشتباه اعلام می کند زیرا طبق الگوی تأثیر آخرهفته قیمت سهام یک روز پیش از تعطیلی آخر هفته و روز بعد از این تعطیلی بالاتر از دیگر ایام هفته می باشد. مطالعاتی که در زمینه رفتار مالی سرمایه گذاران صورت گرفته و در آن به مطالعه تأثیر ویژگی های شخصیتی سرمایه گذارها بر قیمت سهام پرداخته شده عیان می کند که بعضی الگوهای قابل پیش بینی در بازار سهام هست. معمولاً سرمایه گذارها مایلند سهامی را بخرند که قیمت آن پایین تر از ارزش واقعی می باشد و برعکس تمایل دارند سهامی را بفروشند که قیمت کنونی آن از ارزش واقعی آن بیشتر می باشد و در بازاری که تعداد زیادی سرمایه گذار در آن هست هر وضعیتی غیر از کارایی می تواند حاکم باشد.

پل کروگمن استاد اقتصاد دانشگاه ام آی تی معتقد می باشد رفتار سرمایه گذارها باعث عدم کارایی بازارها می گردد. پس قیمت سهام حاصل اطلاعات موجود در بازار نیست و همواره از رفتار سودطلبانه سرمایه گذارها تأثیر می پذیرد.

 

[1].Financial Accounting Standard Board (FASB) .

[2].Mechanistic Hypothesis

[3].Efficient Market Hypothesis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

2- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، اندازه وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری