دانلود پایان نامه -تعیین عملکرد مالی شرکتها

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

نظر به اینکه تشویق به سرمایه گذاری و جذب سرمایه های کوچک و بزرگ به بورس و نهایتاً شرکتهای پذیرفته در بورس بیش از پیش صورت میگیرد، متعاقباً بایستی در تامین نیازهای سرمایه گذاران و هدایت سرمایه ها در جهت صنایع و شرکتهای با بازدهی مناسب بایستی اطلاعات با کیفیت و وضوح بالا در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد تا بتوان نقاط مناسب جهت سرمایه گذاری و نهایتاً کسب منفعت را برای هر دو گروه سرمایه گذاران و هم عموم مردم را به بار آورد .

در این پژوهش با مطالعه تاثیر ثبات سهامداران کوشش داریم توجه هر دو گروه مدیریت و سهامداران را به این امر معطوف سازیم تا در برنامه های آتی نسبت به شرایط خاص هر صنعت و شرکت به ثبات و پایداری سهامداران توجه ویژه ای صورت گیرد، سرمایه گذاران نیز به تغییرات سهامداران در طول  زمان توجه و علاقمند شوند و تاثیرات آن را در تصمیمات خود لحاظ کنند .در این پژوهش به کنکاش تاثیرات ثبات سهامداران بر عملکرد شرکت و چگونگی این تاثیرات پرداخته خواهد گردید تا به سئوالهای مربوط به پایداری سهامداران پاسخ قانع کننده ای پیدا کنیم و پیشنهادهای موثری به بهره گیری کنندگان ارائه کنیم .بطور اختصار اهداف پژوهش عبارتند از:

  • ارائه دیدگاه جدید به سرمایه گذاران جدید تا ثبات سهامداران را به عنوان عاملی موثر جهت تصمیم گیری های خود در نظر بگیرند .
  • تعیین گروه موثر سهامداران و ثبات آنها  در عملکرد مالی شرکتها.
  • افزایش بازدهی عملکرد مدیریتی و کاهش هزینه های کنترلی و هزینه های نمایندگی.

 

7-1 حدود مطالعاتی

قلمرو مکانی:

کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند و فرضیه های مورد نظر در ارتباط با این جامعه آماری مورد مطالعه و آزمون قرار خواهد گرفت . بعلت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود بعضی ناهماهنگی ها میان اعضا جامعه ، شرایط زیر برای انتخاب نمونه اماری قرار داده شده واز این رو نمونه به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید . شرایط یاد شده عبارتند از  :

1 . شرکتها قبل از سال 1380 در بورس اوراق بهدار تهران پذیرفته شده باشند .

2 . پایان سال مالی شرکتها پایان اسفند ماه باشد .

3 . مانند شرکتهای سرمایه گذاری نباشند  .

4 . اطلاعات مورد نیاز شرکتها ، به ویژه یادداشتهای همراه صورتهای مالی به مقصود استخراج داده ها ی مورد نیاز در دسترس باشد .

از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس تعداد 50  شرکت طبق شرایط اعلام شده در بالا به عنوان نمونه جهت پژوهش مذکور انتخاب گردیده اند.

قلمرو زمانی:

این پژوهش، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره نه ساله از سال 1380 الی 1388 برای مطالعه فرضیه های تدوین شده گردآوری گردیده می باشد.

 

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات

1-بورس اوراق بهادار

بورس در اصطلاح به مکانی گفته می گردد که پاره ای از کالاها و اوراق بهادار ، قیمت گذاری و سپس خرید و فروش می شوند. بر این اساس بورس بر دو نوع می باشد : 1- بورس کالا، کالایی که کاربرد همگانی داشته باشد و زود فاسد نشود و در بورس کالا خرید و فروش می گردد. 2- بورس اوراق بهادار : در بورس اوراق بهادار ، سهام و اوراق بهادار چاپ گردیده در بازار مورد معامله قرار می گیرد. این بازار، مکانی برای تامین مالی بنگاهها از طریق فروش اوراق بهادار می باشند.

2-ثبات سهامداران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حفظ یا عدم حفظ مالکیت سهامداران را در اصطلاح ثبات سهامداران تعریف می کنند، بطوریکه با مطالعه تغییرات اندازه نسبت مالکیت در طول زمان، سهامداران دارای ثبات از سهامداران بی ثبات تفکیک می شوند،  که توسط معیارهای زیر در این پژوهش اندازه گیری شده می باشد :

الف) دوره های حفظ نسبت مالکیت و افزایش آن [1]  

که از شمارش تعداد دوره هایی که سهامدار اندازه سهام خود را در شرکت حفظ و یا آن را افزایش می دهد (الیاس الیاسیانی و جینگی جیا،2010 ، 606)[2] .

 

 

 

ب) دوره های مالکیت سهامدار [3]   

که از شمارش تعداد دوره هایی که سهامدار حداقل بیشتر از صفر در صد سهام شرکت را در اختیار  دارد ( در واقع سهامدار شرکت به شمار می رود ) (همان منبع، 606) [4]  .

ج ) پایداری ( پافشاری ) سهامدار[5]  

که از نسبت متوسط درصد مالکیت سهامدار به انحراف استاندارد در صد مالکیت حاصل می گردد و هدف از این متغیر مطالعه پراکندگی و شدت تغییرات درصد مالکیت سهامدار می باشد (همان منبع، 606)[6] .

[1]. Maintain stake points duration

[2]. Elyas elyasyani  &  Jingi jia,2010,606

[3]. Non zero points

[5]. Ownership proportion

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری