شناسایی معیارهای رابطه سود و بازده سهام-پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش

با در نظر داشتن نتایج ارائه شده در فصل چهارم  مبتنی بر یافته های هر فرضیه، پیشنهاداتی به تبیین زیر ارائه می گردد.

  • با در نظر داشتن نتیجه فرضیه اول و با در نظر داشتن اهمیت وجه نقد و تغییر در وجه نقد و تاثیر آن بر بازده شرکتها ؛به سرمایه گذاران،سهامداران و مدیران پیشنهاد می گردد،که در تصمیم گیریها به آن توجه داشته باشند.
  • با در نظر داشتن نتیجه فرضیه دوم؛ و تاثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش مسئله نمایندگی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی به بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی پیشنهاد می گردد،که در تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها به این عامل به عنوان متغیری تاثیر گذار بر بازدهی شرکتها توجه بیشتری داسته باشند.
  • با در نظر داشتن نتیجه فرضیه سوم تا دهم ؛ پیشنهاد می گردد،که در مطالعه عملکرد شرکت ها به عوامل تغییر در سود، تغییر در مخارج پژوهش و توسعه، تغییر در سود سهام پرداختی، اندازه شرکت و وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ، به عنوان متغیرهای تاثیر گذار بر بازدهی شرکتها توجه بیشتری داسته باشند و آن را در تصمیمات منطقی خود لحاظ کنند.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

  • به محققان و پژوهشگران پیشنهاد می گردد که برای پژوهش های آتی دوره زمانی پژوهش را طولانی تر در نظر بگیرند.
  • مطالعه تاثیر سایر متغیر های مالی و غیر مالی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و بازده سهام شرکتها.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا ارتباطی بین محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟
  • آیا ارتباطی بین تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده شرکت‌ها و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها 

پایان نامه مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری