مستندها، دانشگاه های گمنام و آمار توسعه علم در کشور

[ad_1]

عدم رعایت تأثیر اجتماعی و اقتصادی پژوهش در کشور و رفاه جامعه، ایجاد مقاله بدون در نظر گرفتن کاربردی بودن و مسئله محوری، گسستگی ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه و … نشان می دهد که دانشگاه ایرانی. محیط دارای پدیده «علم رسمی» است. اگر این مشکل حل نشود عواقب جبران ناپذیری برای آموزش عالی کشور و به تبع آن برای جامعه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، اگرچه تعداد مقالات و نرخ رشد تولیدات علمی کشور در سال‌های اخیر چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی افزایش یافته است، اما مطالعات بسیاری نشان می‌دهد که هنوز از مزیت کیفی و کارایی علمی برخوردار نیستیم.

بسیاری از مطالعاتی که به بررسی شاخص‌های نوآوری و جایگاه ایران پرداخته‌اند، همگی اذعان داشته‌اند که کشور ما از نظر بازده علمی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، اگرچه در سال‌های اخیر پیشرفت کرده است، اما هنوز به جایگاه مطلوبی نرسیده است. .

اگرچه آمار پایگاه استنادی علمی جهان اسلام نشان می دهد که ایران در سه سال متوالی (1397 تا 1399) از نظر تولید علمی در رتبه اول کشورهای اسلامی قرار داشته است. اما جایگاه این کشور در شاخص «اقتصاد دانش» حاکی از آن است که ایران رتبه 93 جهان و رتبه سیزدهم در میان 25 کشور جنوب غرب آسیا را دارد.

فرمالیسم علمی و توجه به ظهور پژوهش

همچنین عدم تأثیر اجتماعی و اقتصادی مطالعات انجام شده در کشور بر رفاه جامعه حاکی از آن است که صرف تولید مقاله علیرغم جهت گیری عملی و مسئله محور آن، گسستگی ارتباط دانشگاه و صنعت، عدم وجود ارگانیک ارتباط جامعه و دانشگاه و عدم احساس مسئولیت اجتماعی.

فرمالیسم علمی در پایین ترین سطح به صورت نمادین در ارائه اطلاعات گفته می شود و در بالاترین سطح مربوط به استفاده از بدیهیات است. در یک سیستم رسمی دانشگاهی، به جای صداقت در جمع آوری داده ها و صداقت در نوشتن گزارش های علمی، شکل خلق دانش است که اهمیت دارد.

همچنین آیا افراد به چارچوب مشخص مطالعه و گزارش بیشتر توجه می کنند تا اینکه آیا مطالعه مشکل خاصی دارد؟ و آیا محتوای آن معطوف به حل مسئله است؟ یا صرفاً برای سود بردن از ارائه آن به سیستم دانشگاه راه اندازی شده است؟

پدیده رسمی بودن علاوه بر نظام دانشگاهی در رفتارهای اجتماعی و سایر عرصه های زندگی مردم نیز نمود پیدا می کند و در صورت عدم رفع این مشکل عواقب جبران ناپذیری برای مؤسسات آموزش عالی کشور و به تبع آن جامعه به همراه خواهد داشت. . علاوه بر این کیفیت محصولات علمی روز به روز در حال کاهش است و از رشد و توسعه علم و فناوری فاصله خواهیم گرفت که ممکن است جایگاه ایران را در اقتصاد دانش، دانش و در نتیجه رشد اقتصادی و توسعه پایدار جامعه تحت تاثیر قرار دهد.

با توجه به این موضوعات، پژوهشگران به بررسی عوامل موثر در پیدایش پدیده رسمیت علمی در نظام دانشگاهی ایران و راهکارهای رهایی از آن پرداختند.

در این مطالعه کیفی، پژوهشگران با 13 کارشناس و سیاستگذار دانشگاهی که در این زمینه خبره هستند، مصاحبه کردند. مصاحبه با سیاست گذاران دانشگاهی نشان می دهد که پدیده رسمیت علمی با عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نهادی مرتبط است.

نقش سیاست های اقتصادی معیوب در مسئله تحقیق

عوامل اقتصادی موسوم به سیاست های غلط اقتصادی باعث عدم پیشرفت و توسعه اقتصادی پایدار در کشور شده و در نتیجه ایجاد معیشت و مشارکت اقتصاد و اثرات آن بر نتایج علمی در جامعه دانشگاهی تأثیر منفی گذاشته است.

پژوهشگران در این پژوهش بر این باورند که ابهام در سیاست گذاری اقتصادی، عدم حمایت اقتصادی و مالی، منافع اقتصادی، کمی سازی مقررات تشویقی از جمله عوامل اقتصادی مرتبط با فرمالیسم علمی است.

شرکت کنندگان در پژوهش معتقدند اقتصاد دولتی و غیررقابتی، فقدان عقلانیت اقتصادی پایدار، عدم استقلال اقتصادی طبقات اجتماعی، عدم ارتباط با صنعت و عدم کاربرد علمی دانشگاهیان در صنعت و جامعه، از عوامل مهم اقتصادی بودند که منجر به ظهور فرمالیسم علمی در نظام دانشگاهی. می شود.

علاوه بر این، تعارض بین سیستم های دستمزد، عرضه و تقاضا، حمایت مالی ناکافی و کم از تحقیقات و معیشت و مشارکت اقتصادی جامعه دانشگاهی و نیز وجود مشوق های مالی و اقتصادی، جوایز مالی و مقررات تشویقی متعلق به مقالات، در ایجاد فرمالیسم علمی مؤثر هستند.

نقش مستندگرایی و رهایی دانشگاه های نخبگان علمی

در این پژوهش گفته می شود عوامل اجتماعی مانند کسب شهرت اجتماعی و محبوبیت دانشگاه ها از جمله عوامل موثر در بروز این پدیده هستند. شرکت کنندگان در این مطالعه پیشنهاد کردند که مستندسازی ذهنی و مراجعه به دانشگاه برای دریافت مدرک، شغل مناسب، موقعیت اجتماعی می تواند منجر به پیدایش فرمالیسم علمی شود. علاوه بر این، خالی بودن دانشگاه ها از نخبگان علمی و نبود جایگاه و قدرت رهبری دانشگاه در جامعه از دیگر عوامل اجتماعی فرمالیسم علمی است.

عامل دیگری در این پژوهش به عنوان عامل مؤثر در پدیده صوری ذکر شد. یک عامل فرهنگی است. عوامل فرهنگی مجموعه ای از باورهای غلط رایج در جامعه دانشگاهی هستند که مانعی در راه رسیدن به مأموریت اصلی دانشگاه ها هستند. از دیدگاه شرکت کنندگان در این پژوهش، کپی برداری، کپی برداری، تقلب، لابی گری در انتشار مقاله، عدم تعهد و دین، راحتی، ظاهر در مطالعه و از دیدگاه تحقیقات تجاری مانند، عوامل فرهنگی ظهور فرمالیسم علمی در نظام دانشگاهی ایران.

دیدگاه های سیاسی و آماری در جایگاه علمی کشور

در این پژوهش گفته می‌شود که عوامل سیاسی مانند تسلط دیدگاه‌های سیاسی بر موضوعات پژوهشی و جلب نظر که در ادبیات بالادستی شرح داده شده است در ایجاد فرمالیسم مؤثر است. رویکردهای سیاسی به مسائل پژوهشی، اولویت‌های پژوهشی جناح‌های سیاسی خاص برای دانشگاه، پاسخگویی دانشگاه به افراد دارای نفوذ سیاسی، مداخله سیاسی در آزادی عمل دانشگاه و ایجاد مانع در استقلال عمل و علم دانشگاه در جهت تحقق. اهداف سیاسی موارد فوق برخی از عوامل سیاسی است که باعث می شود هدف علمی رسمی برای ورود به عرصه سیاسی توسط نمایندگان پژوهش ذکر شود.

آمار نیز عاملی سیاسی برای ظهور پدیده فرمالیسم علمی برای بازنمایی جایگاه علمی کشور، چشم انداز ایران 1400، واسطه گری محصولات کمی حکومت سیاسی و عدم نظارت بر سیاست های سطوح بالا محسوب می شود. .

نقش ناشناس بودن دانشگاه و قوانین و مقررات سختگیرانه

در این تحقیق گفته شده است که عوامل نهادی نیز در تولید این پدیده موثر است. عامل نهادی به مجموعه سیاست‌های محسوس و نامحسوسی اطلاق می‌شود که توسط دستگاه‌های برتر مانند وزارت علوم بر ساختار و عملکرد دانشگاه‌ها تحمیل می‌شود. این عوامل شامل مشکلات ساختار شرکت کنندگان در مطالعه، ناشناس بودن دانشگاه و نبود سیستم جامع پژوهشی در کشور است.

شرکت کنندگان در این مطالعه معتقدند که قوانین و مقررات سخت آموزشی و پژوهشی، لزوم اجرای مقررات بالادستی، عدم تعهد مدیران به مدیریت کار، سردرگمی مدیران دانشگاه و عدم نظارت بر کار، عدم نظارت و عزم راسخ برای مقابله با تخلفات پژوهشی می تواند. منجر به ظهور پدیده رسمیت علمی می شود.

شرکت کنندگان در این پژوهش همچنین بر این باورند که انبوه شدن دانشگاه ها، غلبه کسب درآمد و رقابت کاذب، اولویت افزایش تعداد مقالات برای ترویج، تبدیل جامعه دانشگاهی به کمیت گرایی در تولید علمی و فروش ادبیات نقش مهمی دارد. در ظهور فرمالیسم علمی.

از دیدگاه شرکت کنندگان، عواملی مانند نبود سیستم جامع پژوهشی و نبود مجامع علمی برای قضاوت در مورد یکدیگر و عدم پاسخگویی دانشگاه به نیازهای جامعه، عوامل فیزیکی و سایر تأثیرات بر ظهور علم بود. فرمالیسم در نظام دانشگاهی

در این پژوهش راهکارهایی برای بهبود وضعیت فرمالیسم علمی در کشور پیشنهاد شد. ایجاد اقتصاد رقابتی داخلی، تقویت پیوند دانشگاه و صنعت، تحول فرهنگ دانشگاه، بازتعریف هویت دانشگاه، بازنگری در سیاست علمی کشور، بازنگری نظام جامع پژوهشی در کشور و دادن آزادی و استقلال دانشگاه از جمله راهکارهای مطرح شده در این پژوهش است.

به گفته محققان این مطالعه؛ نظام دانشگاهی کشور از جنبه های مختلفی رنج می برد که یکی از جنبه های بحث برانگیز، نظام پژوهشی است که در سال های اخیر از دیدگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فرمالیسم علمی و ایجاد روحیه پوپولیستی به جای بلوغ علمی

این محققان بر این باورند که فرمالیسم علمی به جای توسعه علم و اشتیاق به یادگیری و آموزش منجر به توسعه پوپولیسم و ​​برندسازی شخصی خواهد شد. رقابت ناعادلانه بین جامعه دانشگاهی اعم از اساتید و دانشجویان برای افزایش تعداد مقالات حتی اگر سطحی و بدون نوآوری باشد و با لابی گری در سطح داور و تلاش برای افزایش تعداد استنادها از طریق نقل قول شخصی و یا از طریق دوستان. و همکاران، اخلاق تحقیق و تعهد علمی را تضعیف می کنند.

این شکل رسمیت به نام توسعه علمی محدود به افراد نیست، بلکه تلاش مجلات علمی برای به دست آوردن نمایه های بین المللی و دستیابی به ضریب تاثیر حتی بالاتر یکی است.این شکل دیگر از فرمالیسم باعث شده است که مجلات زیادی به استناد مقاله بپردازند. جلوه ای از سوء رفتار علمی است که در نهایت منجر به کاهش سطح علمی مجله در بررسی پایگاه استنادی می شود.

در این تحقیق با اشاره به اصرار دانشگاه ها برای کسب مقام در رتبه بندی بین المللی، گفته شده است که رشد و ارتقای کلی در هر رتبه علمی به خودی خود بد نیست، اما متاسفانه کشورهای در حال توسعه مانند ایران هدف گذاری کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن به جایگاه و رتبه دست یافته اند و در واقع تعریف نادرست از شاخص ها احتمالا بسته شده است. مخرب.

در انجام این تحقیق؛ مریم السادات قریشی خوراسگانی، استادیار گروه برنامه ریزی و مدیریت آموزشی، دانشگاه الزهرا، المیرا جناوی، استادیار، ارزیابی و نظارت بر سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی، و محسن نظرزاده زارع، استادیار. ، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه ملایر.

یافته های این پژوهش در تابستان 1400 در قالب مقاله ای علمی با عنوان «تبیین پدیده علم رسمی در نظام دانشگاهی ایران: عوامل و راه حل ها» در فصلنامه «سیاست علم و فناوری» منتشر شد.

انتهای پیام/

[ad_2]
Source link

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.