مقاله رایگان درمورد رمزگذاری

امضای دیجیتالی از مزیت ویژه ای در محیط های مجازی برخوردار است. این امضاها قابل حمل بوده و نمی توان آن ها را به سادگی جعل کرد و حتی می توان زمان استفاده از امضا را نیز مشخص کرد.
شکل 6-7 چگونگی کار این امضاها را نشان می دهد. تصور کنید که فردی قصد فرستادن پیش نویس قراردادی را به یک شرکت که قرار است با آن وارد کسب و کار شود، داشته باشد. در این راستا فرد دریافت کننده قرارداد می خواهد از تضمین کافی جهت صحت متن قرارداد و فرستنده آن اطمینان حاصل کند. برای این کار فرد فرستنده اقدامات زیررا انجام می دهد:
فرد فرستنده ایمیلی را با محتوای متن قرارداد ایجاد می کند.
از نرم افزار و یکسری محاسبات ریاضی به نام تابع hash در پیام استفاده می کند که به وسیله آن محتوای متن را خلاصه کرده و آن را به دنباله ای از بیت های که به آن پیام خلاصه شه می گویند، تبدیل می کند.
فرد فرستنده از کلید خصوصی برای رمزگذاری پیام خلاصه شده استفاده می کند. به این پیام رمزگذاری شده امضای دیجیتالی می گویند. از آنجا که این پیام به وسیله کلید خصوصی فرستنده رمزگذاری شده است، در نتیجه فرد دیگری نمی تواند آن را تغییر داده و یا جعل کند.
فرد فرستنده متن اصلی و امضای دیجیتال خود را با استفاده از کلید عمومی گیرنده رمزگذاری می کند. به این متن کلی رمزگذاری شده، پاکت دیجیتالی گفته می شود.
فرستنده فایل پاکت دیجیتالی را به دریافت کننده ارسال می کند.
به محض دریاف این فایل، گیرنده از کلید خصوصی خود برای رمزگشایی محتوای پاکت دیجیتالی استفاده می کند. این عمل موجب ایجاد نسخخه ای از پیام و امضای دیجیتالی فرستنده میشود.
گیرنده پیام از کلید عمومی فرستنده برای رمزگشایی امضای دیجیتالی استفاده کرده که منجنر به ایجاد نسخه ای از پیام خلاصه شده اصلی می شود.

گیرنده از محاسبات ریاضی ویژه یا تابع در هم سازی اشاره شده در مرحله 2 بر روی پیام استفاده میکند. بنابراین گیرنده یک پیام خلاصه شه از پیام رمزگشایی شده ایجاد می نماید.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند