پایان نامه رشته حسابداری-ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

باسو2 (1997) به مطالعه تاثیرات اخبار واصله در یک دوره معین بر روی سود شرکت پرداخت . باسو از بازده­های سهام به عنوان جانشینی برای اخبار بهره گیری نمود . قیمت‌های سهام، اطلاعات بازار را منعکس می­کنند که از منابع مختلف دیگری به غیر از سود جاری بدست می‌آیند و از این رو، تغییرات قیمت سهام معیاری از ورود اخبار طی آن دوره می باشد . دو ویژگی معیار باسو بسیار ارزنده و قابل توجه می باشد :

الف) معیار باسو تنها از بازده­ها و سود یک دوره جهت برآورد عدم تقارن زمانی سود بهره گیری می­کند. این عدم تقارن یک دوره­ای، استنباطی از استانداردهای تاییدپذیری نامتقارن می باشد ، همان گونه که سود طی یک دوره ارزش دفتری کل را ارزیابی نمی­کند ، این عدم تقارن یک دوره­ای نیز، معیاری از محافظه کاری کل نیست. محافظه کاری کل، درچارچوب مورد بحث، اثر انباشته عدم تقارن زمانی را طی تمام دوره­های گذشته منعکس می­کند.

پس محافظه کاری کل تنها تحت تاثیر پاسخ سود یک دوره نسبت به بازده­ها قرار نمی­گیرد بلکه متاثر از پاسخ سود انباشته نسبت به بازده­ها در طول عمر شرکت می باشد.

ب) معیار باسو، ملاک را تغییرات ارزش سهام  می­داند و از این رو، درست همان گونه که MTB ارزش فرصت های رشد و سودآوری آتی را نشان می­دهد ، معیار باسو نیز بیانگر تغییرات ارزش فرصت های رشد و سودآوری آتی خواهد بود. اگر در اقدام، حسابداری به تغییرات فرصت­های رشد و سودآوری آتی پاسخ ندهد ، سود در قبال افزایش و یا کاهش آن ­ها هیچ پاسخی نخواهد داد. براساس این فرض که تغییرات فرصت­های رشد و سودآوری آتی با تغییرات ارزش خالص­دارایی­های قابل شناسایی همبستگی نداشته باشند ، وقتی که بازده­ها برخاسته از  تغییرات فرصت های رشد و سودآوری آتی باشند، پاسخ به هنگام سود نسبت به بازده­های مثبت و منفی پایین خواهد بود. این مشکل در زمانی که بازده­ها و سودها طی دوره­های کوتاه ( یک دوره­ای ) اندازه گیری شوند تشدید می­گردد. طی دوره­های بلندتر انتظار می رود که این فرصت ها در نهایت به دارایی­­های قابل شناسایی تبدیل شوند و یا از بین بروند . هنگامی که فرصت های رشد و سودآوری آتی به دارایی­های قابل شناسایی تبدیل می­شوند ، آن ها به ارزش دفتری ثبت شده و ارزش این دارایی های ثبت شده  طی دوره­هایی که اخبار بد هست کاهش خواهد پیدا نمود . از این رو ، آن خطای اندازه گیری ناشی از فرصت های رشد و سودآوری آتی که در پاسخ سود نسبت به اخبار بد و اخبار خوب خاطر نشان گردید ، بایستی در هنگامی که معیارهای عدم تقارن زمانی طی دوره­های بلندتری برآورد می­شوند ، کاهش یابد . از این رو، به راحتی می توان استنباط نمود که وقتی دوره برآورد معیار باسو بیش از یک دوره باشد، معیار بسیار خوبی برای اندازه­گیری محافظه کاری خواهد بود و خطاهای اندازه گیری را که هم در مورد MTB و هم عدم تقارن زمانی سود صادق می باشد ،تنزل خواهد داد (همان منبع، ص 18-16)1.

 

3-7-2. ارتباط بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری وعدم تقارن زمانی سود

برای تشریح ارتباط بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری  و عدم تقارن زمانی سود از مثال رویچوداری و واتز[1]2 (2006) بهره گیری شده می باشد . فرض کنید شرکتی سهام اولیه خود را در یک بازار سرمایه رقابتی منتشر و فعالیتش را آغاز کند . در نقطه شروع ، ارزش دفتری سهام با ارزش بازار برابر می باشد (یعنی1=MTB می باشد). واکنش سود نسبت به اخبار واصله در هر دوره توسط رفتار نامتقارن آن نسبت به تغییرات ارزش سهام نشان داده می­گردد .

  1. 2. Basu, S. (1997)

2.Roychwdhury and watts,2006

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه ارتباط ای هست ؟

البته از آنجا که محافظه کاری با دو معیار عدم تقارن زمانی سود4 و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می گردد، سئوال فوق را می توان در قالب دو سئوال زیر اظهار نمود :

سئوال اول : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود ارتباط منفی هست ؟

سئوال دوم : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط منفی هست ؟

4– Asymmetric timeliness of earnings

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری