پایان نامه رشته حسابداری-بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری

مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

پاسخ نظریه بازار کارآ

نظریه کارایی بازار احتمال وجود موارد متناقض با قواعد این نظریه را نادیده نمی گیرد. در واقع طبق نظریه یاد شده، قرار نیست قیمت سهام همواره مساوی ارزش واقعی و منصفانه آنها باشد. قیمت ها تنها در بعضی مواقع و به گونه اتفاقی ممکن می باشد بالاتر یا پایین تر از ارزش واقعی شان باشند. پس در نهایت قیمت ها به حد متوسط شان باز خواهند گشت.

به این ترتیب زیرا انحراف قیمت از ارزش واقعی حالت اتفاقی دارد، استراتژی های سرمایه گذاری که باعث کسب سود بالاتر از حد متوسط بازار می شوند همواره موفقیت آمیز نیستند. از سوی دیگر طبق این نظریه کسب سود بالاتر از حد متوسط حاصل تبحر و تجربه سرمایه گذار نیست بلکه شانس باعث این وضعیت شده می باشد. طرفداران نظریه کارایی بازار طبق قوانین احتمالات چنین می گویند؛ در هر زمان مشخص در بازاری با تعداد زیاد سرمایه گذار، بعضی سرمایه گذارها سودی بالا کسب می کنند و بعضی نیز همان سود متوسط بازار را می برند.

5-4-2 بازار چطور کارآ می گردد

برای آنکه بازار کارآ گردد سرمایه گذارها بایستی تصور کنند بازار غیرکاراست و می توانند سودی بالاتر از حد متوسط آن کسب کنند. نکته جالب اینکه استراتژی های سرمایه گذاری که قصد دارند از عدم کارایی بازار سود ببرند عملاً عامل حفظ کارایی بازار هستند. طبق نظریه کارایی بازار، بازار بایستی بزرگ و نقد باشد. اطلاعات نیز از لحاظ در دسترس بودن و هزینه بایستی در هر زمان در اختیار سرمایه گذارها باشد. همچنین هزینه معاملات بایستی کمتر از سود مورد انتظار از سرمایه گذاری باشد و سرمایه گذارها بایستی منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند تا از موارد عدم کارایی تا زمانی که وجود دارند، بهره گیری کنند و مهم ترین نکته اینکه سرمایه گذارها بایستی معتقد باشند که می توانند سودی بالاتر از متوسط سود بازار کسب کنند.

 

6-4-2 درجات کارایی

قبول نظریه بازار کارآ در خالص ترین شکل آن ممکن می باشد دشوار باشد اما سه طبقه بندی برای این نظریه هست که نشان دهنده اندازه امکان به کار بردن این نظریه برای بازار می باشد.

1- کارایی بالا: این گونه از نظریه شدیدترین گونه بهره گیری می باشد که طبق آن تمام اطلاعات در یک بازار چه خصوصی چه عام در قیمت سهام مؤثر می باشد. حتی اطلاعات نیروهای داخلی شرکت ها و بازار نیز باعث مزیت یک سرمایه گذار نسبت به سرمایه گذار دیگر نمی گردد.

2- کارایی متوسط: طبق این گونه نظریه کارایی بازار تمام اطلاعات عام در تعیین قیمت سهام مؤثر هستند و برای کسب مزیت نسبت به دیگر سرمایه گذاری ها نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال مؤثر نیستند.

3- کارایی ضعیف: در این گونه تمام حقیقت های پیشین سهام در قیمت کنونی آن مؤثر هستند. پس برای پیش بینی قیمت آتی سهام از تحلیل تکنیکال نمی توان بهره گیری نمود (فاما،[1] 1970، ص385)

5-2 مدل های اندازه گیری مدیریت سود

از آنجایی که مدیریت سود به گونه مستقیم قابل اندازه گیری نیست ، ادبیات مدیریت سود چند روش برآورد کننده مدیریت سود بالقوه را پیشنهاد می کنند . این روش ها شامل روش اقلام تعهدی اختیاری ، روش اقلام تعهدی یگانه ، روش جمع اقلام تعهدی و روش توزیعی می باشد که در ادامه به صورت کامل مورد بحث و مطالعه قرار گرفته اند .

 

1-5-2-مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری (مدل جونز[2] ، 1991)

عمومی ترین روش مورد بهره گیری ، روش اقلام تعهدی اختیاری می باشد ؛ که فرض می کند مدیران برای مدیریت سود اساسا به اختیارهای خود در خصوص اقلام تعهدی حسابداری تکیه می کنند . اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری می باشد . اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیریت تعیین می گردد ، اما اقلام تعهدی غیر اختیاری بطور اقتصادی تعیین می شوند و در اختیار مدیریت نمی باشند .

مدیران از توانایی اعمال اختیارهای خود برای گزینش روش های حسابداری و برآوردهای مربوط به اقلام اختیاری و تعیین زمان شناسایی این اقلام تعهدی برخوردارند . لذا ، این روش مستلزم تفکیک اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیر اختیاری می باشد ، سپس اقلام تعهدی بعنوان نمادی برای مدیریت سود بهره گیری می شوند . همچنین روش اقلام تعهدی اختیاری با در نظر داشتن اقلام تعهدی خاص مورد مطالعه ممکن می باشد به دو روش مجزا تفکیک گردد . روش اول اصطلاحا روش جمع اقلام تعهدی اختیاری نامیده می گردد . براساس این روش ، جمع اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تفکیک می گردد . مدل هایی که بصورت مکرر برای انجام این جداسازی بهره گیری شده اند شامل مدل جونز (همان منبع  ، ص125) و مدل تعدیل شده جونز  (دچاو و همکاران ، 1995) [3] می باشد . روش کل اقلام تعهدی اختیاری به گونه وسیع جهت آزمون فرضیه های مدیریت بکار گرفته شده می باشد . مشکل عمده مربوط به بهره گیری از این روش ، نیاز به تشخیص و تفکیک کل اقلام تعهدی به اجزای مدیریت نشده و مدیریت شده می باشد .به بیانی دیگر ، انتظار می رود شرکت مورد نظر به جای اقلام تعهدی اختیاری دارای اقلام تعهدی غیر اختیاری عمده باشد . شمول این اقلام تعهدی در محاسبات مدیریت سود منجر به ایجاد اختلالاتی در معیار اندازه گیری مدیریت سود می گردد . پس ، اقلام تعهدی غیر اختیاری یا مورد انتظار بایستی برای برآورد معقول اقلام تعهدی اختیاری از جمع اقلام تعهدی کنار گذاشته شوند . مدل هایی که بطور مکرر برای تفکیک اقلام تعهدی مورد انتظار (غیر اختیاری) و اختیاری بهره گیری شده اند شامل مدل جونز و مدل تعدیل شده جونز هستند . در مدل جونز ، فرض بر این می باشد که برای محاسبه اندازه اقلام تعهدی مدیریت نشده ناشی از معاملات اقتصادی شرکت ، دو متغیر شامل مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد ، در نظر گرفته می گردد . مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات اندازه هزینه استهلاک را تعیین می کند ، در حالیکه تغییر درامد بیانگر تغییرات حساب های سرمایه در گردش می باشد . مدل جونز جمع اقلام تعهدی را بر روی مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد رگرسیون می کند . این رگرسیون منجر به ضرایبی می گردد که برای برآورد اقلام تعهدی مدیریت نشده مورد بهره گیری قرار می گیرند . باقیمانده های رگرسیون مذکور به عنوان اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفته می شوند (بولو و حسینی ، 1386 ، ص 77) .

[1].Fama

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]. Jones model

[3].Dechow et all

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

2- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، اندازه وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری