پایان نامه رشته حسابداری-بررسی ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2ساختار مطلوب در اقدام

تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن می باشد که هر شرکت یک ساختار سرمایه مطلوب دارد، ساختاری که می تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کمترین مقدار ممکن برساند اما در مورد تصمیم گیری های مربوط به ساختار سرمایه چندین مسئله ضد و نقیض هست و اینکه برای تعیین ساختار سرمایه شرکت، به صورتی دقیق، نمی توان از این تئوری بهره گیری نمود.  از آن جا که شرکت ها نمی توانند ساختار سرمایه مطلوب را به صورتی دقیق تعیین کنند، مدیران ناگزیرند هنگام تجزیه و تحلیل های کمی از قضاوت های شخصی بهره گیری کنند. این تجزیه و تحلیلهای مبتنی بر قضاوت شخصی مستلزم به کار بردن عوامل مختلف می گردد که در ذیل به اهم آن ها تصریح می گردد:

 • محافظه کاری مدیران
 • وام دهندگان و توجه سازمان هایی که رتبه اعتباری شرکت ها را تعیین می کنند.
 • ظرفیت وام و انعطاف پذیری مالی
 • کنترل
 • ریسک تجاری
 • ساختار داراییها
 • نرخ رشد
 • سودآوری
 • مالیات
 • شرایط بازار

28-2-2 تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه

پس از آن که جایزه نوبل اقتصاد به خاطر کارهایی که میلر و مودیلیانی در توسعه دانش مالی داشته اند به مرتون میلر اهدا گردید کارکنان شبکه تلویزیونی محلی شیکاگو مصاحبه ای با وی انجام دادند و از وی خواستند که تئوری میلر- مودیلیانی را به گونه اختصار و به زبان ساده برای بینندگان تبیین دهد.

مهمترین نکته ای که بایستی تصریح می گردید این بود که در یک دنیای اید ه آل اقتصادی، مجموع ارزش بازار تمام اوراق بهادار شرکت با در نظر داشتن قدرت سودآوری و ریسک داراییهای وابسته آن ها تعیین می گردد و بایستی مستقل از ترکیب اوراق بهادار، یعنی بدهی و سهام، که برای تامین مالی آن مورد بهره گیری قرار گرفته اند، باشد.

به عنوان مثال ریسک اضافه شده به سهامداران به دلیل انتشار بدهی بیشتر، موجب افزایش نرخ بازده مورد توقع آن ها، دقیقا به اندازه ای که برای خنثی کردن منافع بهره گیری از بدهی با هزینه پایین کافی باشد، می گردد.

ارائه چنین توضیحی به گونه اختصار برای مردم عامه دشوار بود در عوض میلر از یک تشبیه بهره گیری نمود: شرکت را به عنوان یک وان بسیار بزرگ پر از شیر در نظر بگیرید، دامداری که شیر را تهیه کرده می باشد می تواند آن را مستقیما بفروش برساند یا خامه آنرا گرفته و به قیمتی بسیار بالاتر از قیمت شیر بفروشد(در اینجا فروش خامه در مقام مقایسه مشابه شرکتی می باشد که اوراق با بازده پایین و در نتیجه قیمت بالا می فروشد). اما آن چه که برای دامدار باقی مانده شیر بدون چربی می باشد که سر شیر آن بسیار اندک بوده و به قیمت پایین تر از شیر اصلی به فروش می رسد. شیر بدون چربی نظیر حقوق صاحبان سهامی می باشد که به آن اهرم اضافه شده می باشد. قضیه مودیلیانی میلر میگوید اگر جداسازی خامه از شیر بدون هزینه باشد مجموع فروش خامه به اضافه شیر بدون چربی برابر فروش کل شیر به صورت مستقیم می باشد(همان منبع،ص7).

29-2-2 انعطاف پذیری مالی

اظهار[1] (2009 ،ص2) انعطاف پذیری مالی را چنین تعریف می کند” درجه ای از ظرفیت و سرعت که شرکت می تواند منابع مورد نیاز برای  واکنش های تدافعی(پرداخت بدهی ها)و تهاجمی(سرمایه گذاری) را برای افزایش ارزش شرکت، فراهم نماید. پوسیا و جونز)2009 ،ص2)[2] انعطاف پذیری مالی را چنین توصیف می نماید که ” انعطاف پذیری مالی به توانایی شرکت در ایجاد مزیت از فرصتهای غیر منتظره با در نظر داشتن سیاست های مالی و ساختار مالی شرکتها بستگی دارد”. انعطاف پذیری مکانیسم کلیدی برای کنترل پویایی سرمایه گذاری هایی می باشد، که به علت عدم انعطاف پذیری تصمیم گیری های مالی و عدم اطمینان مربوط به آنها بروز می کند. انعطاف پذیری مالی بیشتر می تواند به عنوان توانایی شرکت ها به  تخصیص دوباره جریان پول نقد بین اوراق قرضه و سهامداران در طول زمان برای  تطابق بهتر ریسک عملیاتی و با خلق ارزش بلند مدت تعریف گردد(دونالدسون،1969،ص 121) [3]. انعطاف پذیری شرکت ها را می توان با سرمایه گذاری در دارایی های واقعی یا مالی ذخیره نمود. انعطاف پذیری مالی به علت اینکه تامین مالی خارجی پر هزینه می باشد می تواند برای سهامداران بسیار مفید باشد. انعطاف پذیری شرکت از یک سو ، با افزایش نقدینگی و افزایش ارزش وثیقه گذاری دارایی ها خود ،باعث افزایش ظرفیت بدهی و همچنین کاهش هزینه های ورشکستگی می گردد(ماور و تریانتیس،1994،ص1253-1277)[4] . با این حال ، اگر چه ممکن می باشد شرکت ها از داشتن انعطاف پذیری، زمانی که هزینه فرصت سرمایه گذاری در انعطاف پذیری کم می باشد بهره ببرند اما حفظ انعطاف پذیری نیز پر هزینه می باشد.

[1] . Soku Byoun,2007

[2] . Mark Puccia and Rob Jones, 2009

[3] . Donaldson 1969

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] . Mauer and Triantis,1994

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 • مطالعه ارتباط بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
 • مطالعه تأثیر ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری