پایان نامه رشته حسابداری-بررسی جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

بازار چطور کارا می گردد؟

برای آنکه بازار کارا گردد سرمایه گذارها بایستی تصور کنند بازار غیر کاراست و می‌توانند سودی بالاتر از حد متوسط آن کسب کنند. نکته جالب اینکه استراتژی‌های سرمایه گذاری که قصد دارند از عدم کارایی بازار سود ببرند عملاً عامل حفظ کارایی بازار هستند. طبق نظریه کارایی بازار، بازار بایستی بزرگ و نقد باشد. اطلاعات نیز از لحاظ در دسترس بودن و هزینه بایستی در هر زمان در اختیار سرمایه گذارها باشد. همچنین هزینه معاملات بایستی کمتر از سود مورد انتظار از سرمایه گذاری باشد و سرمایه گذارها بایستی منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند تا از موارد عدم کارایی تا زمانی که وجود دارند، بهره گیری کنند و مهم‌ترین نکته اینکه سرمایه گذارها بایستی معتقد باشند که می‌توانند سودی بالاتر از متوسط سود بازار کسب کنند.

 

11-4-2 درجات کارایی

قبول نظریه بازار کارا در خالص‌ترین شکل آن ممکن می باشد دشوار باشد اما سه طبقه بندی برای این نظریه هست که نشان دهنده اندازه امکان به کار بردن این نظریه برای بازار می باشد.

1- کارایی بالا: این گونه از نظریه شدیدترین گونه می باشد که طبق آن تمام اطلاعات در یک بازار چه خصوصی چه عام در قیمت سهام مؤثر می باشد. حتی اطلاعات نیروهای داخلی شرکت‌ها و بازار نیز باعث مزیت یک سرمایه گذار نسبت به سرمایه گذار دیگر نمی‌گردد.

2- کارایی متوسط: طبق این گونه نظریه کارایی بازار، تمام اطلاعات عام در تعیین قیمت سهام مؤثر هستند و برای کسب مزیت نسبت به دیگر سرمایه گذاری‌ها نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال مؤثر نیستند.

  • کارایی ضعیف: در این گونه تمام حقیقت‌های پیشین سهام در قیمت کنونی آن مؤثر هستند. پس برای پیش بینی قیمت آتی سهام از تحلیل تکنیکال نمی‌توان بهره گیری نمود (نوروزبیگی ،1386، 77).

 

5-2بخش پنجم: پیشینه پژوهش

مقدمه

محافظه کاری به عنوان یکی از عوامل موثر بر رویه‌های حسابداری در طول تاریخ همواره مورد توجه صاحب نظران بوده می باشد . شواهد مختلفی دال بر وجود محافظه کاری از زمان‌های بسیار قدیمی در دست می‌باشد، مانند این شواهد می‌توان به تعبیر پندورف[1]  « قراین تاریخی به جامانده از شرکت‌های تجاری در قرن پانزدهم میلادی حکایت از آن دارد که حسابداری در اروپای قرون وسطی محافظه کارانه بوده می باشد (باسو، 1977، 37-3)[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چات فیلد[3]  نیز معتقد می باشد که محافظه کاری ریشه در قرون وسطی دارد. در آن وقت‌ها ارباب‌ها اداره املاک خود را به مباشر می­سپردند ، به زودی مباشر دریافت که داشتن موقعیتی  محافظه کارانه تمهیدی برای حفاظت از خود می باشد. محتاطانه‌تر این بود که افزایش ارزش دارایی­ها را پیش بینی نکنند ، زیرا، اگر افزایش­ها به عینیت در نمی­آمد ، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. چت فیلد خاطر نشان می­سازد که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در دعاوی که پس از ورشکستگی شرکت‌ها از سوی سرمایه گذاران مطرح می­گردید.در این زمینه تحقیقات دیگری انجام شده می باشد که به بعضی از آنها در ادامه تصریح می گردد .

 

1-5-2 تحقیقات خارجی:

طی سال‌های اخیر تحقیقات جامعی در خصوص مطالعه معیار های مختلف محافظه کاری  و ارتباط آن با موضوعات مختلف مورد مطالعه قرار گرفته می باشد، عموماً محور این تحقیقات بر این فرضیه استوار می باشد که اجزایی از معیار محافظه کاری  هست که مورد توجه بازار می باشد و این اقلام نماینده‌ای برای عدم تقارن ریسک اطلاعاتی می باشد ،طی سال‌های اخیر تحقیقات جامعی به وسیله بعضی محققان مانند، فرانسیس،لافوند و السون[4](2004)، ابودی و همکاران ،2005،شولین ،کاروت و اسکیپر[5](2005)  انجام گردیده می باشد.

1- پژوهش لافوند و واتس، (2008) : تأثیر اطلاعاتی محافظه کاری

در این پژوهش ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه در شرکت مورد مطالعه قرار گرفته و در پایان به این نتیجه منتج گردید که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه در شرکت باعث به وجود آمدن محافظه کاری در  صورت‌های مالی می گردد . محافظه کاری باعث کاهش انگیزه و توانایی مدیران برای دستکاری در اعداد حسابداری می گردد و پس عدم تقارن اطلاعاتی و زیان‌های سنگین ناشی از این امر  در شرکت کاهش پیدا می کند. این مطلب باعث افزایش در ارزش شرکت می گردد .

آزمون‌های تجربی انجام شده این پژوهش به دنبال این عقیده انجام گردیده که عدم تقارن اطلاعاتی به صورت بسیار با اهمیتی با محافظه کاری بعد از کنترل سایر عوامل  متقاضی محافظه کاری، ارتباط دارد . آزمون‌های این پژوهش این پیش بینی  را که تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی باعث تغییر در محافظه کاری می گردد را مورد تایید قرار داد. این مطلب بر خلاف نظر FASB می باشد که می‌گوید محافظه کاری باعث به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران می گردد. یک نتیجه مهمی که از این پژوهش حاصل گردید این بود که با حذف محافظه کاری توسط FASB  عملاً عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران افزایش یافته می باشد .

[1] -Penndorf.

[2] . Basu

[3] .Chatfield.

[4]. Francis, J., R. LaFond, P. Olsson

[5] . Kothari&Eskeper

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا ارتباطی بین محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟
  • آیا ارتباطی بین تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده شرکت‌ها و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها 

پایان نامه مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری