پایان نامه رشته حسابداری-تحلیل ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

در کار پژوهش نیز مثل هر کار دیگری احتمال وجود عوامل مخل و مزاحم هست که مانع از جریان عادی امور شده و نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. بدیهی می باشد که تاثیر این عوامل در بعضی از موارد موجب کم رنگ شدن نتایج پژوهش و در بعضی از موارد موجب شدت هر چه بیشتر آن‌ها می گردد. در هر دو صورت، کنترل تاثیر این عوامل به عنوان کنترل عوامل ناخواسته مهم زیادی می باشد. عمده ترین محدودیت های پژوهش حاضر که احتمالاً می توانند تعمیم پذیری نتایج حاصل از پژوهش را تحت تاثیر قرار دهند عبارتند از:

1- با در نظر داشتن محدود بودن جامعه آماری به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که تولیدی بوده، تسری نتایج به سایر شرکت‌ها بایستی با احتیاط انجام گردد.

2- اثرات ناشی از تفاوت در روش‌های حسابداری در اندازه‌گیری و گزارش رویداد‌های مالی ممکن می باشد بر نتایج تأثیر بگذارد که تعدیلی از این بابت به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات صورت نگرفته می باشد.

3- وجود بعضی شرایط نظیر حوادث غیرمترقبه و شرایط سیاسی که بر شرکت‌ها (در حالت خرد) و بر کشور (در حالت کلان) موثر هستند، در پژوهش حاضر در نظر گرفته نشده‌اند. لذا در تعمیم نتایج پژوهش بایستی احتیاط نمود.

4- وجود شرایط حباب قیمتی در سال 83 و 82 می تواند بر بازدهی شرکت تاثیر گذار باشد و از طرف دیگر بر بازدهی غیر عادی نیز تاثیر بگذارد و این موضوع می تواند برنتایج پژوهش در کل تاثیر گذار باشد.

5- وقفه های معاملاتی در بورس اوراق بهادارتهران بسیار زیاد می باشد، پس بهره گیری از روش بازدهی غیرعادی به روش بازار دارای مشکلاتی می باشد که در نهایت منجر به معنادار نشدن مدل با بهره گیری از این متغیر گردید.

6-5 پیشنهاد‌های پژوهش

در این مرحله با در نظر داشتن یافته‌های حاصل از پژوهش، پیشنهاداتی در دو بخش جداگانه به تبیین زیر ارائه می گردد:

الف) پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج پژوهش

طبق فرضیه اول: با در نظر داشتن اینکه در اقتصاد امروز شرکتها بایستی ازهر فرصتی سرمایه گذاری و کسب سود بهره گیری نمایند لذا شرکتهایی که دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند قادر خواهند بود سود آوری خود را در آینده افزایش دهند لذا، به موسسات تحلیل گری توصیه می گردد شرکتها را از نظر انعطاف پذیری رتبه بندی نمایند تا هم بر شفافیت بازار افزوده گردد و هم سرمایه گذاران بازار سرمایه بتوانند با اتکا بر آنها تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.

طبق فرضیه دوم: به مدیران شرکتها پیشنهاد می گردد که با اتکا بر نتایج پژوهش ارزش نهایی وجه نقد را برای شرکتهای خود محاسبه نمایند و آن را در تصمیمات اخذ بدهی و تسهیلات مالی مورد نظر قرار دهند.

طبق فرضیه سوم: با در نظر داشتن اهمیت  انعطاف پذیری درشرکت و توان بالقوه شرکتهای باانعطاف پذیری مالی بیشتر در مقابله با بحران های مالی و فرصتهای سرمایه گذاری ، پیشنهاد می گردد مدیران شرکتها تصمیمات ساختار سرمایه خود را با در نظر داشتن حفظ انعطاف پذیری مالی شرکت و یا افزایش انعطاف پذیری شرکت اتخاذ نمایند.

سایر پیشنهاد‌ها

  • الزام شرکت‌ها به ارایه اطلاعاتی علاوه بر اطلاعات رایج، به عنوان مثال بخشی تحت عنوان تحلیل‌های مدیریتی مبنی بر اندازه وجه نقد و توان نقدینگی شرکتها و انعطاف پذیری آنها.
  • تشویق و ایجاد زمینه ورود تحلیل‌گران مالی، واسطه های مالی جهت تعیین اندازه انعطاف پذیری مالی شرکتها به مقصود افزایش شفافیت اطلاعات مالی شرکتها و تصمیم گیری های صحیح تر در بورس اوراق بهادار تهران.
  • ارائه آموزش‌های لازم از طرق سازمان بورس اوراق بهادار به سهامداران، سرمایه‌گذاران و همچنین کارشناسان بورس و سایر علاقه‌مندان در جهت افزایش آمادگی عمومی و آشنایی با معیارهای انعطاف پذیری مالی.
  • اهمیت وجه نقد در سود آوری شرکتها بر کسی پوشیده نیست لذا ارائه اطلاعات جداگانه مبنی بر اندازه وجه نقد ورودی و خروجی و پیش بینی آن می‌تواند در پیش‌بینی توان نقدینگی، انعطاف پذیری و استقراض شرکت بسیار مفید باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب)پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی:

1)مطالعه ارزش نهایی انعطاف پذیری و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکتهای سرمایه گذاری

2) مطالعه ارزش نهایی انعطاف پذیری و سیاست تقسیم سود.

3) مطالعه ارزش نهایی انعطاف پذیری و سودآوری شرکتها

4) مطالعه ارزش نهایی انعطاف پذیری و  ارزرش بازار شرکتها

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • مطالعه تأثیر ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری