منابع پایان نامه با موضوع حقوق جزا، قانون مجازات، مجازات اسلامی، فرهنگ اصطلاحات

خوردن و کنترل ادرار و مدفوع قائل به وجوب دیه‌ی کامل شده‌اند در حالی که این منافع متعلق به اعضای داخلی بدن هستند. همچنین یکی از دلایلی که فقهاء برای تعلق دیه‌یکامل به اعضا مطرح می‌کنند، این است که در جنایت بر آن عضو خطر مرگ مجنی علیه وجود داشته ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، دانش آموز، دانش آموزان، برنامه درسی

متغیر بر این باورند که در آموزش مهارتهای زندگی شرایط چندانی فراهم نمی شود تا خود آن ها در انتخاب فعالیتهای یادگیری شرکت جویند. جدول ۴- ب- ۳۹: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه اول مؤلفه راهبردهای ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، سود سهام، مدیریت سود

تعهدی اختیاری از اقلام تعهدی خاص) تمرکز داشت زیرا معنقد بود جمع اقلام تعهدی، سهم قابل توجهی از دستکاری های مدیریت را در خود جای می دهند. او از یک رویکرد ترازنامه ای برای محاسبه جمع اقلام تعهدی استفاده نمود. نتایج یافته های او نشان داد که در زمان حمایت ادامه مطلب…

تحقیق با موضوع مدیریت سود، اوراق قرضه، گزارشگری مالی، سرمایه گذاران

کارباید۱۸، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بودن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کار برای ارائه صورت های ادامه مطلب…

منابع پایان نامه با موضوع فقهای امامیه، شیعه امامی، قصاص

جمهور فقهاء (حنفیه، شافعیه و حنابله و امامیه) بر این عقیدهاند که در هاشمه ده شتر است. اما امام مالک منکر هاشمه بوده و معتقد است هاشمه همان منقله است.۳۴۴ فقهاء اتفاق نظر دارند که در منقله پانزده شتر واجب میشود. ۳۴۵ به اتفاق فقهاء در مأمومه یک سوم دیه ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، تعلیم و تربیت، برنامه درسی، مواد آموزشی

یعنی ۲ نفر از متخصصان تعلیم و تربیت هم در گرایش برنامه‌ریزی درسی و هم در سایر گرایشها مطالعه و تحقیق نموده‌اند. توزیع فراوانی گرایش علمی متخصصان تعلیم و تربیت در نمودار زیر نمایش داده شده است. نمودار ۴-الف-۱۶: توزیع فراوانی گرایش علمی متخصصان تعلیم و تربیت ب) تجزیه و ادامه مطلب…

تحقیق با موضوع مدیریت سود، سرمایه گذاران، استاندارد، صورت های مالی

تحقیقات داخلی در زمینه مدیریت سود و سیاست تقسیم سود به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد که قطعاً در غنای پایان نامه بی تاثیر نخواهد بود. لذا به طور کلی در این فصل ابتدا مجموعه ای از اصول و مبانی تئوریک مدیریت سود و سیاست تقسیم سود که با ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، مدیریت سود، عملکرد شرکت

t E: سود عملیاتی CFO: وجوه نقد حاصل از عملیات CA: دارایی‏های جاری CL: بدهی‏های جاری DEPN: هزینه استهلاک STD: حصه جاری تسهیلات دریافتی CASH: وجه نقد گروه کثیری از محققین مجموع اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای استهلاک تعریف نموده‏اند. تغییر در ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع مدیریت سود، سرمایه گذاران، استاندارد، صورت های مالی

بود. لذا به طور کلی در این فصل ابتدا مجموعه ای از اصول و مبانی تئوریک مدیریت سود و سیاست تقسیم سود که با استفاده از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی تهیه شده اند ارائه می گردد، سپس چکیده‏ای از تحقیقات و پایان نامه های انجام شده در این ادامه مطلب…

تحقیق با موضوع سود سهام، مدیریت سود، رگرسیون، تقسیم سود

…………………… ۲۶ ۲-۲-۴- الگوهای مدیریت سود …………………………………………………………………………………………………. ۲۶ ۲-۲-۴-۱- الگوی به دست آوردن آرامش …………………………………………………………………………………… ۲۶ ۲-۲-۴-۲- الگوی حداکثر کردن سود …………………………………………………………………………………………. ۲۷ ۲-۲-۴-۳- الگوی حداقل کردن سود ………………………………………………………………………………………….. ۲۷ ۲-۲-۴-۴- الگوی هموارسازی سود …………………………………………………………………………………………… ۲۷ ۲-۲-۵- طبقه بندی مدیریت سود ………………………………………………………………………………………………. ۲۸ ۲-۲-۵-۱- انواع روش های مدیریت سود ………………………………………………………………………………….. ادامه مطلب…