No category

منابع پایان نامه با موضوع حقوق جزا، قانون مجازات، مجازات اسلامی، فرهنگ اصطلاحات

خوردن و کنترل ادرار و مدفوع قائل به وجوب دیه‌ی کامل شده‌اند در حالی که این منافع متعلق به اعضای داخلی بدن هستند. همچنین یکی از دلایلی که فقهاء برای تعلق دیه‌یکامل به اعضا مطرح Read more…

By admin2, ago
No category

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، دانش آموز، دانش آموزان، برنامه درسی

متغیر بر این باورند که در آموزش مهارتهای زندگی شرایط چندانی فراهم نمی شود تا خود آن ها در انتخاب فعالیتهای یادگیری شرکت جویند. جدول ۴- ب- ۳۹: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به Read more…

By admin2, ago
No category

پایان نامه رایگان با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، سود سهام، مدیریت سود

تعهدی اختیاری از اقلام تعهدی خاص) تمرکز داشت زیرا معنقد بود جمع اقلام تعهدی، سهم قابل توجهی از دستکاری های مدیریت را در خود جای می دهند. او از یک رویکرد ترازنامه ای برای محاسبه Read more…

By admin2, ago
No category

تحقیق با موضوع مدیریت سود، اوراق قرضه، گزارشگری مالی، سرمایه گذاران

کارباید۱۸، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بودن Read more…

By admin2, ago
No category

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، تعلیم و تربیت، برنامه درسی، مواد آموزشی

یعنی ۲ نفر از متخصصان تعلیم و تربیت هم در گرایش برنامه‌ریزی درسی و هم در سایر گرایشها مطالعه و تحقیق نموده‌اند. توزیع فراوانی گرایش علمی متخصصان تعلیم و تربیت در نمودار زیر نمایش داده Read more…

By admin2, ago
No category

پایان نامه رایگان با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، مدیریت سود، عملکرد شرکت

t E: سود عملیاتی CFO: وجوه نقد حاصل از عملیات CA: دارایی‏های جاری CL: بدهی‏های جاری DEPN: هزینه استهلاک STD: حصه جاری تسهیلات دریافتی CASH: وجه نقد گروه کثیری از محققین مجموع اقلام تعهدی را Read more…

By admin2, ago
No category

تحقیق با موضوع سود سهام، مدیریت سود، رگرسیون، تقسیم سود

…………………… ۲۶ ۲-۲-۴- الگوهای مدیریت سود …………………………………………………………………………………………………. ۲۶ ۲-۲-۴-۱- الگوی به دست آوردن آرامش …………………………………………………………………………………… ۲۶ ۲-۲-۴-۲- الگوی حداکثر کردن سود …………………………………………………………………………………………. ۲۷ ۲-۲-۴-۳- الگوی حداقل کردن سود ………………………………………………………………………………………….. ۲۷ ۲-۲-۴-۴- الگوی هموارسازی سود …………………………………………………………………………………………… Read more…

By admin2, ago